Apie programą DARNI MOKYKLA 2018–2019 m.

DARNI MOKYKLA 2018–2019 m.

darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programa

Programoje „Darni mokykla“ norinčios dalyvauti mokyklos kviečiamos:

„Darni Mokykla 2018“  Veiklos plano forma 2018-2019 mokslo metams (atsisiųsti).

Apie programą:


Programos tikslas 2018–2019:

 • Darnios mokyklos strateginis tikslas – sutelkti pedagogų, visos mokyklos bendruomenės pastangas mokinio individualybei atsiskleisti, ugdyti visuomenės darniam vystymuisi aktualius bendruosius gebėjimus ir vertybines nuostatas, kreipiančius į kūrybišką tikrovės problemų sprendimą bei pažangius pokyčius. Darni mokykla siekia atrasti savitą Geros mokyklos koncepcijos raišką vietos bendruomenėje ir bei prisidėti prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų įgyvendinimo.

Darni mokykla 2018–2019 savo strategiją ir veiklą grindžia šiais visuomenės darnaus vystymosi principais:

 • orientavimosi į vertybes – darni mokykla vadovaujasi vertybinėmis nuostatomis ir prisideda prie jų ugdymo;
 • sistemiškumo  – darni mokykla formuoja pasaulėvaizdį, skatindama mokinius tyrinėti tikrovės reiškinių ir procesų tarpusavio priklausomybes bei atskleisti gamtos, socialinės aplinkos ir technologijų pažangos sąsajas;
 • kontekstualumo – darni mokykla skatina aktualių visuomenės raidos procesų interpretaciją vietos ir pasaulio kontekste;
 • ateities perspektyvos – darni mokykla užtikrina prielaidas bendruomenei kurti įvairius ateities scenarijus bei įvertinti tikėtinas savo sprendimų pasekmes;
 • bendradarbiavimo –  darni mokykla ugdo bendruomeniškumą, bendradarbiauja su formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigomis, aukštosiomis  mokyklomis, verslo įmonėmis, kitais ugdymo kokybe suinteresuotais socialiniais dalininkais.

Dalyvauti verta, nes:

 • Nuo 2014 metų dalyvavo > nei 100 mokyklų ir ~ 20000 moksleivių. Daugumos jų atsiliepimai puikūs.
 • 2015 m. Švedijos apdovanojimuose „Swedish Business Awards“ ji buvo pripažinta geriausia metų socialinės atsakomybės iniciatyva.
 • Tai nauja, patraukli ugdymo forma moksleiviams, įgalinanti kurti darnią ugdymo įstaigos bendruomenę, padedanti formuoti į darnų vystymąsi orientuotus vaikų ir jaunimo mąstymą ir elgesio įgūdžius.
 • Dalyvaujanti ugdymo įstaiga išsiaiškina jos daromą poveikį aplinkai ir atranda argumentus įgyvendinti priemones, leidžiančias sutaupyti šimtus ar net tūkstančius eurų.

Ką ir kada reikės daryti:

Veiksmas

Veiksmo aprašymas

Suformuoti ,,Žalią” komandą

Savarankiškai sudaryti komandą ( rekomenduojamas narių skaičius 10 asmenų), atsakingą už „Darnios mokyklos kampanijos veiksmus ir dalyvavimą programos renginiuose.

Susikurti Darnios ugdymo įstaigos viziją

Savarankiškai sukurti savo, kaip darnios ugdymo įstaigos viziją.

Išanalizuoti turimus duomenis ir pasirinkti rodiklius

Rekomenduojame atlikti mokyklos ekologinio pėdsako vertinimo tyrimą (http://ekopedsakas.lvjc.lt/) arba naudoti jau atlikto tyrimo rezultatus ar kitus mokyklos kaupiamus duomenis. Jų pagrindu pasirinkti labiausiai pokyčių reikalaujančias sritis.

Parengti veiksmų planą

Parengti pasirinktų įgyvendinti veiksmų planą, aprašyti veiklas, kurios bus įgyvendinamos per laikotarpį

„Darni Mokykla 2018“  Veiklos plano forma 2018-2019 mokslo metams (atsisiųsti).

Atsiųsti veiksmų planą programos organizatoriams

El. paštu [email protected]

 

Įgyvendinti veiksmų planą

Atlikti veiklas (iniciatyvas), nusimatytas veiksmų plane

 • iki 2019 m. gegužės 1 d.

Parengti atliktų darbų ataskaitą ir pristatymą

 

Atsiųsti ataskaitą organizatoriams

El. p.[email protected]

Vertinimas:


Kaip jūs būsite įvertinti?

Ugdymo įstaigos, dalyvaudamos programoje „Darni mokykla“ ir įgyvendindamos veiksmų plane nusimatytas veiklas, pagal surinktą taškų skaičių gali gauti atitinkamus sertifikatus –

 • Žalią
 • Sidabrinį
 • Auksinį 

Žaliasis sertifikatas parodo, kad ugdymo įstaiga įsipareigojo ir žengė pirmuosius svarbius žingsnius darnios bendruomenės kūrimo link. Tuo tarpu Auksinis sertifikatas parodo, kad ugdymo įstaiga padarė didelę pažangą įgyvendindama darnaus vystymosi iniciatyvas ir yra lyderė nacionaliniu mastu.

Rekomenduojami veiksmai:

 

 

Maistas
Maistas

• Dienos pradžia nuo bendrų ir sveikų pusryčių ugdymo įstaigoje
• Vietinių maisto produktų naudojimas valgykloje
• Ugdymo įstaigos sodas/darželis
• Sveikos mitybos skatinimo iniciatyvos

Vartojimas
Vartojimas

• Perdirbto popieriaus naudojimas sudaro ne mažiau nei 25%
• Antrinių žaliavų ir panaudoto popieriaus naudojimas pamokų metu
• Įgyvendintos vartojimo mažinimą skatinančios iniciatyvos

Rūšiavimas
Rūšiavimas

• Ugdymo įstaigos atliekų auditas: kas, kiek ir ko išmeta
• Rūšiavimo plano patvirtinimas
• Rūšiuojama ne mažiau nei 15% ugdymo įstaigos atliekų
• Įgyvendintos rūšiavimą skatinančios iniciatyvos

Vanduo
Vanduo

• Ugdymo įstaigos vandens vartojimas sumažintas ne mažiau nei 5%
• Vandens vartojimo mažinimą skatinančios iniciatyvos

Elektra
Elektra

• Kaitrinių lempučių pakeitimas į taupiąsias
• Energijos gavimas iš atsinaujinančių resursų (saulės, vėjo..)
• Elektros suvartojimo auditas
• Vartojamos elektros energijos suvartojimo sumažinimas
• Įgyvendintos iniciatyvos, skatinančios elektros vartojimo mažinimą (5 taškai už kiekvieną iniciatyvą)

Šildymas
Šildymas

• Įgyvendinti veiksmai taupantys šilumą (langų apšiltinimas, renovacija ir pan.)

Darnus mobilumas
Darnus mobilumas

• Saugių maršrutų į ugdymo įstaigą numatymas, kad moksleiviai galėtų atvažiuoti dviračiais, kitomis „žaliomis“ transporto priemonėmis ar ateiti pėstute
• Dviračių parkavimo aikštelių įrengimas prie įstaigos
• Įgyvendintos iniciatyvos skatinančios darnų mobilumą

Sveika ugdymo įstaigos aplinka
Sveika ugdymo įstaigos aplinka

• Aplinkai ir sveikatai palankių valymo produktų naudojama ne mažiau nei 60%
• Ugdymo įstaigos vidaus oro kokybės tyrimas
• Ugdymo įstaigos sveikos ir tvarkingos klasės aplinkos palaikymo planas
• Ugdymo įstaigos aplinkos oro kokybės gerinimo/oro taršos mažinimo programa
• Ugdymo įstaigos bendruomenės sveikatos gerinimo planas
• Programos, akcijos skatinančios ugdymo įstaigos bendruomenės fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną
• Darbuotojų sveikatos gerinimo programa (pozityvi aplinka, fizinis aktyvumas ir pan.)

Įstaigos darbuotojų ir ugdytinių darnaus vystymosi švietimas
Įstaigos darbuotojų ir ugdytinių darnaus vystymosi švietimas

• Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, susijusiuose su darnaus vystymosi tema, skaičius (1 taškas už kiekvieną darbuotoją)
• Informaciniai renginiai apie darnų vystymąsi ugdymo įstaigos bendruomenei
• Pamokos, kurių metu pristatomas darnus vystymasis
• Darnaus vystymosi tema įtraukiama į įvairių pamokų medžiagą

Biologinė įvairovė
Biologinė įvairovė

• Biologinės įvairovės tyrimas (kokie augalai, vabzdžiai, smulkūs gyvūnai gyvena ugdymo įstaigos teritorijoje)
• Ugdymo įstaigos biologinės įvairovės išsaugojimo projektas

Darni ugdymo įstaigos bendruomenė
Darni ugdymo įstaigos bendruomenė

• Mokykloje sukurtas fondas darnaus vystymosi veikloms
• Visiems prieinama informacija. Visos ugdymo įstaigos, vietos bendruomenės įsijungimas į veiklas
• „Žalioji mugė“, kurios metu ugdymo įstaigos ir vietos bendruomenė skatinama gyventi darniai ir priimti atitinkamus gyvenimo sprendimus
• „Žaliasis iššūkis“, įsitraukia bendruomenės nariai (pvz.: mokinys, kuris nueina daugiausiai žingsnių iki mokyklos; kuri klasė, sutaupė daugiausiai elektros energijos; ir pan.)
• Savanorystės skatinimo iniciatyvos (iki 10 taškų)
• Kitų ugdymo įstaigų įtraukimas į vykdomas veiklas
• Darnaus gyvenimo būdo ekonominio įvertinimo iniciatyvos

Programos iniciatoriai:

Programos partneriai:

Programą palaiko:

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kartu partneriais vykdo Darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programą DARNI MOKYKLA 2016.

Ši programa 2015 m. Švedijos apdovanojimuose „Swedish Business Awards“ pripažinta geriausia metų socialinės atsakomybės iniciatyva. Aukščiausią apdovanojimą nominacijoje „Corporate social responsibility initiative of the year“ programos atstovams įteikė Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Švedijos karalius Karlas Gustavas XVI.

Programos tikslai:

 • ugdyti visuomenės sąmoningumą, suteikiant žinių ir gebėjimų, reikalingų kurti darnias ugdymo įstaigų bendruomenes, kurios gebėtų veiksmingai valdyti ir naudoti išteklius, derinant aplinkos apsaugą, socialinį teisingumą ir ekonomikos vystymąsi.

Programa naudinga, nes, kaip 2014–2015 metų patirtis parodė:

 • programos dalyviai sutaupė tūkstančius eurų,
 • programa gali tapti veiksmingu įrankiu, padedančiu ugdyti vaikų ir jaunimo darnaus mąstymo bei elgesio įgūdžius.
 • Darnaus vystymosi švietimas gali padėti:
  • stiprinti asmenų, grupių, bendruomenių gebėjimą svarstyti klausimus ir priimti sprendimus darnaus vystymosi labui;
  • pakeisti žmonių požiūrį ir taip suteikti jiems galimybę kurti saugesnį, sveikesnį ir turtingesnį pasaulį, gerinti gyvenimo kokybę;
  • ugdyti kritiškai mąstantį, labiau nusimanantį ir pajėgesnį žmogų, galintį svarstyti naujas vizijas, koncepcijas bei kurti.

Programos trukmė:

 • Vieneri metai. Pradžia – spalio mėnuo. 2015 m. programa startavo nuo 2015 m. spalio ir vyks iki 2016 m. spalio.

Programos etapai:

 • Pristatomasis programos renginys
 • Mokymai programos dalyviams
 • Ekologinio pėdsako tyrimas (skaičiavimo metodiką rasite ČIA)
 • Ekspertų vertinimas
 • Darnios mokyklos kūrimo kampanija
 • Baigiamasis programos apdovanojimų renginys
X