Learning to Be

Mokymasis būti: Socialinių, emocinių ir sveikos gyvensenos įgūdžių vertinimo praktikos bei metodikų plėtojimas švietimo sistemose

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, bendradarbiaudamas su Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinio ir emocinio ugdymo institutu bei dar 6 Europos šalių partneriais 2017 m. pradeda įgyvendinti tarptautinį švietimo politikos priemonių eksperimentinį projektą „Learning to Be“ vykdomą pagal ES programos Erasmus+, trečią pagrindinį veiksmą: Europos politikos eksperimentavimas.

PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Projektas siekia sukurti ir plėtoti vertinimo įrankius ir metodus skirtus socialinių, emocinių ir sveikatos kompetencijų ugdymui bendrojo ugdymo mokyklose.

Laukiami rezultatai:

  1. Išsamus MODELIS socialinių, emocinių ir sveikatos kompetencijų vertinimui mokyklose. Modelis taps teoriniu ir metodiniu pagrindu tolesnei socialinio-emocinio ugdymo plėtrai ir vertinimui bendrajame ugdyme.
  2. Praktinis vertinimo ĮRANKIŲ RINKINYS mokytojams darbui mokyklose (pamokose, klasės valandėlėse, mokyklos gyvenime?). Apims į(si)vertinimo įrankius, formuojančio vertinimo metodus mokytojams, mokiniams ir NVŠ ugdytojams.
  3. Institucinio įsivertinimo INSTRUMENTAS mokykloms. Skirtas padėti mokykloms (administracijai, savivaldybėms, bendruomenei) įsivertinti socialinio-emocinio ugdymo situaciją mokykloje.
  4. Rekomendacijų rinkinys politikos formuotojams dėl socialinių, emocinių ir sveikatos kompetencijų įtvirtinimo švietimo sistemoje. Projekto rezultatų ir esamos švietimo politikos bei  nacionalinių mokymo programų analizė, siekiant palaikyti ir paskatinti teigiamas politikos reformas Europoje. 

PROJEKTO APIMTIS

Projekto tipas:
Erasmus + KA3 Politinių reformų rėmimas, Europos politikos bandomasis projektas švietimo, mokymo ir jaunimo srityse

Trukmė:
36 mėnesiai (Vasaris 2017 – Sausis 2020);

Biudžetas:

  • € 2.102.415 (ES finansavimas: € 1.576.810).

Tikslinės grupės:

  • Mokytojai (t.p. neformalūs ugdytojai)
  • Mokiniai
  • Mokyklų administracija
  • Švietimo politikos formuotojai (ministerijos, savivaldybės).

PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAI:

Simpoziumas „Socialinių, emocinių ir sveikatos gebėjimų vertinimas švietime“
2017 m. gegužės 31 d. – birželio 1 d.
Vilnius, Lietuva

Š. m. gegužės 31 d. Vilniuje vyko projekto simpoziumas. Tai pirmasis visų projekto partnerių susitikimas, kurio tikslas dvejopas: apžvelgti SES kompetencijų vertinimo praktikas mokyklose Europoje, o taip pat numatyti konkrečias projekto veiklos kryptis ir konkrečiai suderinti projekto veiksmus. Simpoziumą organizavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, bendradarbiaudamas su Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinio ir emocinio ugdymo institutu bei 6 šalių tarptautiniais partneriais (Universitetų tyrėjai iš Suomijos, Ispanijos, Italijos ir Portugalijos, taip pat švietimo politikos įstaigos iš Slovėnijos ir Latvijos).

Vertinimo įrankių rinkinio kūrimo darbo grupės susitikimas
2017 m. rugsėjo 25–26 d.
Vilnius, Lietuva

Tyrimo įrankių kūrimo darbo grupės susitikimas
2017 m. lapkričio 15–16 d.
Helsinkis, Suomija

Projekto valdymo grupės susitikimas
2018 m. sausio 22–23 d.
Ryga, Latvija


Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

X