Atgal

Viešasis kalbėjimas

Viešasis kalbėjimas

Pasirinkite tinkamiausią grupę

Viešasis kalbėjimas / 12-17 metų / An

Kodas: 13-017

Laikas: 16:00

Vadovai: Gustė Pupkevičienė

Viešas kalbėjimas suaugusiems / 18–99 metų / An

Kodas: 13-018

Laikas: 17:30

Vadovai: Gustė Pupkevičienė

Suvestinė

Pasirinkta grupė:

Viešasis kalbėjimas

Kodas:

13-017

Amžiaus grupė:

12-17 metų

Užsiėmimo laikas:

Antradienis: 16:00 - 17:30

Vieta: 210 kab.

Būreliui vadovauja:

Gustė Pupkevičienė

Kaina:

30.00 Eur/mėn

Viešojo kalbėjimo užsiėmimai, tai balso lavinimo, raiškaus skaitymo, švarios dikcijos ir balso tembro atvėrimo pamokos.

Viešojo kalbėjimo įgūdžiai pravers daugelyje gyvenimiškų situacijų – prireikus deklamuoti eilėraštį klasėje, sakant sveikinimą draugų ar giminaičių vestuvėse, duodant interviu, skaitant pasakas vaikams, įgarsinant knygas ar reklamas, filmus, planuojant studijuoti aktorystę, kuriant turinį socialiniuose tinkluose ir tiesiog, norint, kad žmonės klausytų jūsų pasakojimų susidomėję!

Svarbu! Užsiėmimai prasidės kovo 5 d.

Ką veiksime užsiėmimuose?

  • Atliksime įvairias užduotis: garsiai skaitysime įvairius tekstus (pasakėčias, eilėraščius, grožinę literatūrą, publicistiką), sakysime kalbas (sveikinimus, įvykio pasakojimus, padėkas, mokymus);
  • Atliksime balso lavinimo pratimus ir pažinsime savo tikrąjį balsą;
  • Ugdysime malonų klausyti kalbėjimą auditorijai. Stengsimės nenaudoti nereikalingų žodelių, mokysimės skaitant tekstą perteikti jo prasmę, logiškai sudėliojant svarbesnius žodžius bei intonaciją;
  • Mokysimės taisyklingai kvėpuoti kalbant ar skaitant tekstą;
  • Bandysime atsikratyti viešo kalbėjimo baimės.

Kokiais principais vadovausimės?

Vadovausimės principu, kad visi gali klysti, kad kritika gali būti pozityvi jeigu ji teisingai pateikta, sieksime skatinti ir pagirti kolegą. Mokysimės ne tik kalbėti, bet ir klausyti, nes kalbėjimas prasideda nuo klausymo.

Vadovas

Gustė Pupkevičienė

Gustė nuo vaikystės mėgo garsiai skaityti, bandyti perteikti teksto nuotaiką ir turinį intonacija, raiškiu skaitymu. Baigė aktorystės studijas, o tuomet kryptingai siekė savo svajonės bei tikslo ir dabar yra diktorė – balso aktorė.

Užsiėmimų vadovė įgarsino 145 audio knygas Lietuvos audiosensorinėje bibliotekoje LAB, animacinį filmą „Normas: lokys iš Šiaurės“, reklamas radijui, televizijai ir interneto erdvei, kelių muziejų audiogidus, dalyvavo renginiuose skaitant tekstus, atliekant teatralizuotus etiudus bei kitaip kaupė viešojo kalbėjimo patirtis.

Gustė mėgsta ne tik pati įgarsinti, bet ir klausyti kaip tai daro kiti, atkreipti dėmesį į profesijos subtilybes. Tęsdama savo veiklą, nori balso lavinimo mokyti kitus.

Ką svarbu žinoti prieš sudarant sutartį?

Sudarant sutartį būtina pateikti vieno iš tėvų (ar globėjų) ir vaiko asmens dokumentus – sutartis be asmens dokumentų nesudaroma.

Sutartis galioja iki einamųjų mokslo metų birželio 15 d. Nutraukti sutartį anksčiau termino, vienašališkai galite tik įspėję mus ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. Sutartis nutraukiama kalendorinio mėnesio paskutinę dieną. Apie savo apsisprendimą nutraukti sutartį, galite mus informuoti bet kurią einamojo mėnesio dieną el. paštu [email protected] arba atvykus į SVJC Informacinį centrą, bet sutarties nutraukimas bus užfiksuotas tik to mėnesio paskutinei dienai. Už einamąjį mėnesį turėsite būti pilnai atsiskaitę, nes iki pat jo pabaigos paslaugos bus teikiamos pagal numatytą tvarkaraštį. Būrelio vadovo informavimo apie ketinimą nebelankyti užsiėmimų, nelaikome SVJC informavimu, kadangi vadovas sutarčių neadministruoja.

Paslaugų teikimas gali būti sustabdomas (dėl atostogų, ligos ir pan.) per visą sutarties galiojimo laikotarpį - 2 (du) kartus po 7 (septynias) kalendorines dienas arba 1 (vieną) kartą 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų. Viso 14 (keturiolikai) dienų per sezoną. Paslaugų gavėjas, norėdamas sustabdyti paslaugų teikimą, privalo apie tai informuoti Paslaugų teikėją ne vėliau kaip pirmąją sustabdymo dieną, pateikdamas raštišką prašymą SVJC Informaciniame centre arba el. paštu [email protected]. Pasibaigus sustabdymo laikotarpiui, sutarties vykdymas automatiškai tęsiamas toliau.

Sąskaitos išrašomos ir išsiunčiamos kiekvieno mėn. pradžioje ir turi būti apmokėtos iki einamojo mėn. 10 d., jei vėluojate mokėti, skaičiuojami delspinigiai. Siunčiamos sąskaitos yra tik primenamojo pobūdžio, sąskaitos negavimas neatleidžia nuo mokėjimo.

Pasirašant sutartį Informaciniame centre, pirmojo mėnesio įmoka sumokama iš karto. Perkant paslaugas internetu, galima apmokėti per 24 val. nuo pirkimo pradžios. Neapmokėjus per parą, vietos rezervacija yra atšaukiama.

Atliekant pavedimą, banko grafoje „kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje“ būtina nurodyti savo mokėtojo kodą, kurį rasite pirmajame sutarties puslapyje.

Užsiėmimai nevyksta tik per valstybines šventes, moksleivių atostogų metu užsiėmimai vyksta įprastu grafiku.

Steigėjai

Vilniaus miesto savivaldybė