Balandžio 16, 2024 14:00
ZOOM

Lytiškumo ugdymo tema Gyvenimo įgūdžių programos kontekste (1–4 kl, 6 akad. val.; 2024 m. balandžio 16– 25 d.)

Kviečiame pedagogus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų administracijos atstovus į trijų dienų mokymus „Lytiškumo ugdymo tema Gyvenimo įgūdžių programos kontekste (1–4 klasėse)“. Mokymų programa akredituota, akreditacijos numeris K213003863. Mokymai gali būti apmokami iš mokykloms kvalifikacijai skirtų lėšų.

Akvilė Šimėnienė Balandžio 17, 2024 15:00
ZOOM platformoje

Moters vaidmens aktualizavimas: Žemaitės „Marti“, Tiktok’as ir Twitter’is (2024-04-17)

Naudodamiesi intermedialumo apibrėžimu ir klasikinės literatūros kūriniu bandysime pažvelgti į skirtingų laikmečių ir kultūrų veikiamą bei iškeliamą problemą – moters suobjektinimą.
Seminaro metu bus analizuojamos temos (pagal Bendrojo ugdymo programą): Moters vaidmens aktualizavimas; Savivertės gynimas ir priešinimasis aplinkos brutalumui.

Inga Žumbienė Balandžio 18, 2024 09:00
ZOOM platformoje

Prevencinės veiklos I–IV gimnazijos klasėse (2024-04-18)

Seminaro metu bus dalijamasi gerąja patirtimi, konkrečiais užsiėmimų planais ir rekomendacijoms, kaip prevenciją įgyvendinti nuosekliai, pagal klasių srautus.

Gintarė Visockė - Vadlugė Balandžio 18, 2024 12:00
ZOOM platformoje

Emocinio intelekto ugdymas integruojant Kimochis programą (2024-04-18) GRUPĖ PILNA

Sužinosite daugiau apie Kimochis programą, kurios integravimas reikšmingai prisideda prie vaikų charakterio ugdymo ir stiprinimo, kuris yra pagrindas sėkmingam socialiniam bendravimui.

Dalia Elena Mickevičiūtė Balandžio 18, 2024 13:00
ZOOM platforma

Efektyvus pedagogo bendravimas su ugdytinių tėvais: kaip sutarti ir „nesudegti“ (2024-04-18)

Lektorė pasiūlys praktinių patarimų kaip spręsti iškilusias konfliktines situacijas ir kaip bendrauti su ugdytinių tėvais, kad būtų efektyvu ir konstruktyvu.

Božena Čiurlionienė Balandžio 19, 2024 12:30
ZOOM platformoje

Skaitmeninė ugdymosi turinio transformacija (2024-04-19) NAUJAS

Sužinosite kaip rengti skaitmeninio mokymosi priemones, įgysite naujų skaitmeninių kompetencijų, mokysitės naudotis nauiomis skaitmeninėmis platformomis.

„Kivi“ kelionė į konkursą MES - TAI MUZIKA (tik studijos nariams)

„Kivi“ išvyka III respublikinį vaikų ir jaunimo ansamblinio dainavimo konkursą MES - TAI MUZIKA.

Rasa Andrejeva Balandžio 22, 2024 13:00
ZOOM platformoje

Socialinio-emocinio raštingumo svarba vaiko ugdyme (2024-04-22)

Socialinio-emocinio raštingumo svarbą vaiko ugdymo procese, svarbiausi vaikų gebėjimai, kurie turėtų būti ugdomi darželyje, veiksmingiausi ugdymo metodai ir būdai padedantys tikslingai ugdyti socialinį-emocinį raštingumą.

Dijana Borisovienė Balandžio 22, 2024 13:00
ZOOM platformoje

Ugdymo(si) turinio kūrimas ir modeliavimas šiuolaikinėje ugdymo įstaigoje (2024-04-22)

Seminare aiškinsimės, kaip suprantamas kokybiškas ugdymas(is), kaip kurti lanksčius ugdymo(si) kontekstus bei įvairiapuses veiklos galimybes, kokias strategijas taikyti, ugdant veiklią, iniciatyvią ir kūrybingą asmenybę, kuo vertingas STEAM integravimas į veiklas?

Kamilė Borkovskienė Balandžio 25, 2024 13:00
ZOOM platformoje

​Lankomumo problemų prevencija ir intervencija mokykloje (2024-04-25)

Seminare – apie pasitinusius būdaus spręsti lankomumo problemas mokyklose, pamokas praleidinėjančių ir/ar mokyklos nelankančių mokinių mokymosi motyvacijos ypatumus, galimas poveikio priemones mokymosi motyvacijai didinti.

X
Prenumerata