Misija ir vizija

MISIJA


  • Ugdyti sėkmingą žmogų, gebantį kurti, tobulėti ir būti aktyviu piliečiu visuomenėje.

VIZIJA


  • SVJC – darni, inovatyvi ir atvira organizacija, ugdanti asmenybę, kuriančią ateities visuomenę.

VERTYBĖS


PROFESIONALUMAS

  • Siekiame dirbti kokybiškai ir profesionaliai, išmanome savo darbą, siekiame naujovių, ieškome geriausių žmonių.

  • Nuolat stengiamės padėti ugdytis jaunesniems ir nuolat tobulėti patys, niekada nenustoti mokytis.

ATVIRUMAS

  • Esame atviri naujovėms, idėjoms, skirtingoms nuomonėms, suteikiame galimybę prisijungti visiems, laisvai veikti, realizuoti savo sumanymus.

DARNUMAS

  • Esame socialiai atsakingi, mums rūpi ekologija ir darni plėtra.

UGDYMO PRINCIPAI


MŪSŲ TIKSLAS – ASMUO, O NE DALYKAS!

Ugdymo individualizavimas – programų pritaikymas pagal tikslą, poreikius, galimybes.

Savanoriškumas – laisvė ir galimybė rinktis, įgyvendinti savo idėjas.

Atvirumas visiems – galimybė išbandyti skirtingas veiklas, atrasti save.

Pirma sudominti – stipriname motyvaciją.

Ugdymas per santykį – draugiškas ir atviras mokytojo santykis su vaikais.

Neskubiname proceso, skatiname individualią pažangą.

Mokome būti aktyviais veikėjais, o ne pasyviais gavėjais.

Galimybė veikti kartu su kitais – būti grupės ar bendruomenės nariu.

SVJC įkvepia augti!

X
Prenumerata