Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis 2021 / 2022 m. m.

Mieli bičiuliai,

2022 m. I  ketvirtyje ir vėl turėsite galimybę pasinaudoti valstybės skiriamu neformaliojo vaikų švietimo krepšeliu LVJC veikloms iš dalies finansuoti. 

Jeigu norėtumėte gauti NVŠ krepšelio paramą (15 Eur/mėn.) nuo sausio ar paskesnio mėnesio, skatiname užpildyti žemiau pateiktą registracijos formą. 

Dėmesio! Nuo 2022 m. kovo 1 d. NVŠ krepšelio parama padidės iki 20 Eur/mėn.

Paramą gaus užsiregistravę ir atitikę skyrimo sąlygas asmenys. Galutinis gavėjų sąrašas bus sudaromas, atsižvelgiant į savivaldybės rekomendacijas:

www.neformalusugdymas.lt/aktuali-informacija-nvs-teikejams

Atkreipiame dėmesį, kad forma skirta naujiems NVŠ krepšelio paramos gavėjams. Jei šiuo metu gaunate paramą, dar kartą jos pildyti nereikia. Jeigu turite didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių ir atitinkate NVŠ krepšelio skyrimo sąlygas, jums gali būti skirta 30 Eur/mėn. parama. Dėl šios paramos skyrimo, pateikiant atitinkamus dokumentus, prašome kreiptis el. p. [email protected]

Pagrindinės NVŠ krepšelio skyrimo sąlygos

  • NVŠ krepšelį gali gauti bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 kl. mokiniai nuo 6 metų amžiaus.
  • Krepšeliu leidžiama finansuoti tik vieną pasirinktą, savivaldybės akredituotą neformaliojo švietimo veiklą. Veikla būtinai turi vykti ne mažiau nei 2 akademines valandas per savaitę (viena akademinė valanda – 45 min.).
  • Esant ribotam finansavimui, krepšelių skaičius gali būti ribojamas. Dėl išsamesnės informacijos rašykite el. p. [email protected]
  • www.neformalusugdymas.lt/informacija-tevams

Jeigu NVŠ krepšelis bus skirtas, kviesime pasirašyti NVŠ krepšelio paramos sutartį. Užpildžius registracijos formą ir pasirašius sutartį iki einamojo mėnesio vidurio, krepšelis bus pritaikytas dar tą patį mėnesį, pasirašius vėliau – krepšelis bus pritaikytas nuo sekančio mėnesio.

 

Registracijos forma

X
Prenumerata