Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis 2023 / 2024 m. m.

Bičiuliai,

Šiais, 2023-2024 mokslo metais kviečiame pasinaudoti valstybės skiriamu neformaliojo vaikų švietimo krepšeliu veikloms iš dalies finansuoti. 

Nuo 2024 m. balandžio mėnesio NVŠ krepšelio parama iki 25 eurų/mėnesiui didinama visoms akredituotoms veikloms.

Nuo gegužės 28 dienos iki birželio 10 dienos imtinai vykdome registraciją valstybės skiriamam NVŠ krepšeliui gauti nuo 2024 metų birželio mėnesio.

Jei ketinate ir toliau naudotis mūsų paslaugomis bei norite gauti NVŠ krepšelį –  kviečiame:

  1. nuo gegužės 28 dienos užpildyti registracijos anketą (bus aktyvi iki birželio 10 dienos);
  2. užsiregistravusiems, ugdymo sutartyje nurodytu elektroniniu paštu atsiųsime NVŠ sutartį, kviečiame ją pasirašyti ir atsiųsti per 4–5 dienas.

Laiku pasirašiusiems NVŠ sutartį – finansavimas bus skirtas nuo birželio mėnesio.

NVŠ skiriamas visam sezonui – pasirašiusiems sutartį dar kartą to daryti nereikia.

Pagrindinės NVŠ krepšelio skyrimo sąlygos:

  • NVŠ krepšelį gali gauti bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 kl. mokiniai nuo 6 metų amžiaus.
  • Krepšeliu leidžiama finansuoti tik vieną pasirinktą, savivaldybės akredituotą neformaliojo švietimo veiklą. Veikla būtinai turi vykti ne mažiau nei 2 akademines valandas per savaitę (viena akademinė valanda – 45 min.).
  • Į NVŠ krepšelį gali pretenduoti žmogus, išlankęs ne mažiau, kaip pusė vieno mėnesio užsiėmimų.
  • Esant ribotam finansavimui, krepšelių skaičius gali būti ribojamas. Dėl išsamesnės informacijos rašykite el. p. [email protected].

Registracijos forma (2023/2024 mokslo metams)

Registracija veiks nuo gegužės 28 dienos iki birželio 10 dienos (imtinai).
Nespėjusiems užsiregistruoti dabar, tai bus galima padaryti  ateinatį mėnesį.

X
Prenumerata