„Kivi“ kelionė į Švediją (tik studijos nariams)

„Kivi“ kelionė į Švediją (tik studijos nariams)

Spalio 30, 2023 10:00
ZOOM platforma

Skaitymo, rašymo ir kalbėjimo gebėjimų ugdymas mokykloje (2023-10-30)

Seminaro dalyviai susipažins su skaitymo, rašymo, kalbėjimo gebėjimų ugdymo strategijomis, praktiškai išbandys jų taikymo metodus, pamatys konkrečius gerosios patirties pavyzdžius ir rezultatus.

Irena Radžiūnienė Spalio 30, 2023 12:00
ZOOM platfotmoje

Pagalba didelių ir labai didelių SUP turintiems mokiniams įtraukiąjame ugdyme (2023-10-30)

Apie SUP mokinių gebėjimus ir sunkumus, aplinkos pritaikymo ypatumus, efektyvius mokymo metodus, asmeninių kompetencijų ugdymą.

Andrius Berniukevičius Spalio 31, 2023 10:00
ZOOM platformoje

Matematika paprastai ir suprantamai (2023-10-31)

Mokymo tikslas – supažindinti su matematikos mokymo metodais ir principais, kurie matematikos žinias ir dėsnius pateikia vaizdžiai, remiantis visų pirma intuicija ir vaizdumu, paskui tik logika.

Renata Zakarienė Lapkričio 8, 2023 14:00
ZOOM platformoje

Raštingumo ugdymas integruojant įvairius mokomuosius dalykus (2023-11-08)

Aptarsime, kaip mokyti mokinius suprasti, interpretuoti, kurti, bendrauti naudojantis žodine ar rašytine medžiaga; kaip kūrybiškai motyvuoti mokinius laisvai reikšti mintis tiek žodžiu, tiek raštu, plėsti žodyną, diskutuoti, vertinti ir įsivertinti.

Ieva Gydrienė Lapkričio 14, 2023 14:00
ZOOM platforma

Pažadinti mokinį ir žodį - kontekstas, žodynas ir komunikacija (2023-11-14)

Seminare bus kalbama apie gilų požiūrį į žodį ir jo aktyvavimą – kaip atpažįstamą žodį paversti „nuosavu“, vartojamu, giliu; kaip pamokoje įdarbinti žodžius ir juos aktyvuoti kuriant gyvą komunikaciją.

Alma Balnienė Lapkričio 15, 2023 14:00
ZOOM platforma

Vertinimas ir įsivertinimas - mokomės ir augame kartu su vaikais (2023-11-15 / 1 dalis iš 2)

Seminare gilinsimės, kaip kuo įvairiau į(si)vertinti ir kurie būdai bei priemonės tinka esamai klasei, kaip panaudoti vertinimui mąstymo žemėlapius ir kt.
(I dalis iš II planuojamų)

Lapkričio 22, 2023 10:00
SVJC, 217 aud.

Dovanėlė – kalėdinis žaisliukas – taškavimo technika (2023-11-22)

Kursime nuostabias, taškelių pagalba dekoruotas kalėdinas dovanėlas bei sužinosime, kaip šį (ne)paprastą būdą perteikti vaikams.

Alma Balnienė Lapkričio 22, 2023 14:00
ZOOM platformoje

Vertinimas ir įsivertinimas – mokomės ir augame kartu su vaiku (2023-11-22 / 2 dalis iš 2)

Seminare gilinsimės, kaip kuo įvairiau į(si)vertinti ir kurie būdai bei priemonės tinka esamai klasei, kaip panaudoti vertinimui mąstymo žemėlapius, koks vertinimo vaidmuo problemų sprendimu grįstame mokyme ir kt.

Inga Žumbienė Lapkričio 24, 2023 09:00
ZOOM platformoje

Prevencinės veiklos gimnazijoje (2023-11-24)

Seminaro metu bus dalijamasi gerąja patirtimi, konkrečiais užsiėmimų planais ir rekomendacijoms, kaip prevenciją įgyvendinti nuosekliai, pagal klasių srautus.

X
Prenumerata