Z ir Alfa kartos: ypatumai ugdyme ir kasdienybėje

Nenustygstančios vietoje, visa galva pasinėrusios į skaitmeninį pasaulį Z ir Alfa kartos priverčia tėvus ir mokytojus gerai pamąstyti, kaip tinkamai bendrauti ir mokyti šiuos vaikus. Kiekviena nauja karta pasižymi savitumu, o kartų skirtumai yra lyg evoliucijos variklis leidžiantis vienoms kartoms mokytis iš kitų, perimti naudingas žinias. Apie Z ir Alfa kartų ypatumus bei pasikeitusius mokymo principus pasakojo Sostinės vaikų ir jaunimo centro organizuoto, pedagogams skirto seminaro lektorė, anglų kalbos mokytoja – Ana Taraškevič.

Kuo Alfa karta yra ypatinga?

Alfa karta apima visus gimusius 2010 ar vėlesniais metais, taigi šiems vaikams dabar yra apie 12 metų. Pagrindinis šios kartos ypatumas yra tai, kad skaitmeninis pasaulis yra jų natūrali gyvenimo aplinka. JAV buvo atliktas tyrimas, kuriame paaiškėjo, kad net 90 proc. vaikų, kuriems 2 metai jau moka naudotis išmaniaisiais telefonais ir planšetėmis. 

Pedagogė teigia, kad Alfa kartos vaikams būdingi šie bruožai:

 • Priima tiek skaitmeninį, tiek fizinį pasaulį kaip realų nes gimė jau interneto amžiuje.
 • Vertina individualų požiūrį į save. Teikia pirmumą savo asmeniniams poreikiams.
 • Nemato tikslo mokytis naujų dalykų mintinai nes per kelias sekundes gali susirasti visą reikiamą informaciją internete. 
 • Tai yra vaizdo karta – jiems patinka kurti video turinį ir ji stebėti. 
 • Nesugeba koncentruoti dėmesio ilgesnį laiką dėl nuolatinio gyvenimo skaitmeniniame pasaulyje. Tyrimai rodo, kad labiausiai Alfa vaikams patinka tie vaizdo įrašai, kurių trukmė yra ne ilgesnė nei 5–6 s nes sutelkti dėmesį ilgesniam laikui jiems yra per sunku. 
 • Yra itin nekantrūs, tikisi rezultatą gauti „čia ir dabar“.
 • Nuolat užduoda klausimus mokytojams ir tėvams – „kodėl man šito reikia?“, o atsakymai į šiuos klausimus turi būti pagrįsti ir argumentuoti.

Įdomu tai, kad Alfa vaikai vakarais jaučiasi labai pavargę nors visą dieną nieko itin aktyvaus neveikė. Taip yra dėl per dieną apdorojamo didžiulio, vaikus išvarginančio, informacijos kiekio,  nepaisant to, kad fiziškai tai nėra pati aktyviausia karta. 

Kuo Z karta yra ypatinga?

Z kartos vaikais laikomi visi, gimę 1997–2010 metais, šiuo metu 12–26 metų jaunuoliai. Jiems būdinga:

 • Yra verslūs, gebantys ir mėgstantys konkuruoti.
 • Labai savarankiški ir jau paauglystėje ieškantys būdų tapti finansiškai nepriklausomais nuo tėvų. Taip pat siekia sparčiau išsikraustyti iš tėvų namų.
 • Nuolat stengiasi įgyti naujų įgūdžių ir teikia svarbą tam, kad šiuos įgūdžius būtų galima monetizuoti, gauti iš jų pajamas. 
 • Internetas yra tarsi jų gyvenimo pratęsimas. Z karta negimė su išmaniaisiais įrenginiais ir internetu rankose, tačiau išmoko juo naudotis labai anksti vaikystėje, todėl kitaip nei Alfa vaikai – skiria realų gyvenimą nuo virtualaus. 
 • Šios kartos vaikai vienu metu geba atlikti daug įvairių užduočių, tačiau toks kelių darbų darymas lemia prastesnį šių darbų atlikimą.
 • Z karta yra labai kūrybinga, nors ir kartais reikia jų kūrybiškumą pažadinti. Jie yra laikomi novatoriais.

Dažnai sakoma, kad Z vaikai yra nori leisti laiką tik skaitmeniniame pasaulyje, tačiau užsiimti įvairesnėmis veiklomis jie nori, tik ne tomis, kurios jiems yra primetamos. Svarbu su šiais vaikais tartis ir kalbėtis, jie nemėgsta kai kas nors yra nurodoma iš aukščiau. Internetinėje erdvėje nėra vyresnių ar jaunesnių, todėl buvimas vyresniu pagal amžių nenurodo šiems vaikams autoriteto. Svarbu suprasti, kas jiems įdomu, padėti atskleisti prigimtinius gebėjimus. Radus priėjimą prie Z vaikų pasirodo, kad jie labai atviri ir aktyvūs jaunuoliai.

Z kartos mąstymo būdas yra kitoks nei Y kartos (gimę 1981–1996 m.) – Z vaikai linkę mąstyti kilpiniu būdu, o Y karta – linijiniu. Kilpinį mąstymo būdą formuoja tai, kad internete informacija pateikiama įvairiais formatais – vaizdais, garsais, tekstu, nuorodomis vedančiomis prie kitų šaltinių. Informacija randama greitai, tačiau nesigilinant į bendrą kontekstą, sunkiai susiejama į visumą. Z kartos atstovai dažnai negeba atskirti patikimų informacijos šaltinių internete. Tuo tarpu Y kartos atstovai informaciją įsisavina linijiniu būdu, nuo pradžios iki galo. Šie mąstymo būdai atsispindi ir planuojant keliones, kuomet Y karta mieliau renkasi organizuotą kelionę, o Z karta kelionių iš anksto beveik neplanuoja, pasiima kuprinę ir lekia. 

Šiais laikais nebėra stiprinami neuroniniai ryšiai smegenyse atsakingi už išgyvenimą miške, tačiau stiprėja kiti, vedami technologijų. Z karta rašymą iš popieriaus perkelia į skaitmeninę erdvę. Nuotolinis mokymasis parodė, kaip šiuolaikiniams vaikams yra patogu atlikti darbus kompiuteryje, o mokymosi skaitmenizavimas verčia tobulėti ir vyresniąją kartą – mokytojai bei tėvai turi gebėti prisitaikyti prie vaikų.

Mokymosi principai tikę ankstesnėms kartoms nebūtinai tiks naujosioms.

Kokie yra šiuolaikiniai ugdymo principai?

 • Mokytojas mokykloje nebėra pamokos centras ir vienintelis žinių šaltinis, vietoj to tampa tarsi konsultantu, navigatoriumi, leidžia vaikams patiems patirti sėkmę.
 • Mokinys mokykloje yra aktyvus mokymosi proceso dalyvis ir kartu su mokytoju kelia tikslus, kuriuos reikėtų pasiekti. 
 • Įgyti įgūdžiai ir mokėjimas pritaikyti gautas žinias Z kartai yra svarbesni nei faktinių žinių įsisavinimas, todėl šiuolaikinis ugdymas turi būti labiau orientuotas į kompetencijų gavimą bei jų panaudojimą.
 • Z ir Alfa kartoms neužtenka pamatyti ir išgirsti informaciją, jiems reikia aktyviai dalyvauti mokymosi procese, bendradarbiauti, patirti, išbandyti. Svarbu diferencijuotas, individualizuotas ugdymas bei problemų iškėlimas ir jų sprendimas.
 • Vertinimas nebėra kontrolės įrankis, o labiau priemonė, skirta besimokančiam suprasti savo silpnesnes vietas ir jas įveikti su mokytojų pagalba. Akcentuojamas jaunuolio įsivertinimas vietoj jo vertinimo. 
 • Skaitmeninės kartos vaikams yra sunku planuoti, tolimi tikslai nemotyvuoja, todėl reikia mokyti juos išsikelti smulkesnius tikslus ir skatint jų siekti. Tam labai svarbi yra pamokos struktūra su tikslais ir uždaviniais.

Kartų pokyčiai yra neišvengiami, tačiau svarbu vienoms mokytis iš kitų ir taip prisitaikyti šiuolaikiniame pasaulyje. Sklandus ugdymo procesas tiek mokyklose, tiek namų aplinkoje yra itin reikšmingas procesas, o tai užtikrinti yra lengviau žinant skirtingų kartų ypatumus ir įpročius. Sostinės vaikų ir jaunimo centre dirbantys pedagogai siekia užtikrinti individualų požiūrį į jaunuosius dalyvius, juos suprasti bei užsiėmimuose pritaikyti mokymo stilių, atspindintį jaunąsias kartas.

X
Prenumerata