Dijana Borisovienė Vasario 9, 2023 13:00
ZOOM platformoje

Mąstymą ir kūrybiškumą skatinančių strategijų taikymas darželyje (2023-02-09) Grupė pilna

Kaip sukurti motyvuojančią įsitraukti į veiklą aplinką? Kokias taikyti strategijas, siekiant kokybiško ugdymo(si)? Kaip organizuoti veiklas, kad vaikai turėtų aktyvaus dalyvavimo kasdienėje grupės veikloje galimybių? Kaip pasiekti, kad vaikas pats siūlytų naujas idėjas ir jas savitai įgyvendintų?

Rytis Komičius Vasario 13, 2023 10:00
ZOOM platformoje

Kokybiška pamoka mokyklų išorės vertintojo akimis (2023-02-13)

Susipažinsite su kokybiškos pamokos organizavimo ypatumais ir rekomenduojamu kokybkos pamokos standartu. dalyvausite praktinėje veikloje, kurioje vertinsite lektoriaus parinktų filmuotų pamokų ištraukas, aptarsite 10 pamokų scenarijų.

Ieva Gydrienė Vasario 14, 2023 10:00
ZOOM platforma

Pažadinti mokinį ir žodį - kontekstas, žodynas ir komunikacija (2023-02-14)

Seminare bus kalbama apie gilų požiūrį į žodį ir jo aktyvavimą – kaip atpažįstamą žodį paversti „nuosavu“, vartojamu, giliu; kaip pamokoje įdarbinti žodžius ir juos aktyvuoti kuriant gyvą komunikaciją.

Vasario 15, 2023 10:00
ZOOM platformoje

Skaitymo, rašymo ir kalbėjimo gebėjimų ugdymas mokykloje (2023-02-15)

Seminaro dalyviai susipažins su skaitymo, rašymo, kalbėjimo gebėjimų ugdymo strategijomis, praktiškai išbandys jų taikymo metodus, pamatys konkrečius gerosios patirties pavyzdžius ir rezultatus.

Božena Čiurlionienė Vasario 20, 2023 12:30
ZOOM platformoje

Praktiniai muzikos terapijos aspektai (2023-02-20)

Gilinsimės į muzikos terapijoje taikomus metodus, aptarsime įtraukiojo ugdymo problemas, iššūkius ir galimybes.

Dijana Borisovienė Vasario 20, 2023 13:00
ZOOM platformoje

Mąstymą ir kūrybiškumą skatinančių strategijų taikymas darželyje (2023-02-20) GRUPĖ PILNA

Kaip sukurti motyvuojančią įsitraukti į veiklą aplinką? Kokias taikyti strategijas, siekiant kokybiško ugdymo(si)? Kaip organizuoti veiklas, kad vaikai turėtų aktyvaus dalyvavimo kasdienėje grupės veikloje galimybių? Kaip pasiekti, kad vaikas pats siūlytų naujas idėjas ir jas savitai įgyvendintų?

Virginija Stakionienė Vasario 21, 2023 10:00
SVJC, 217 aud.

Dailės technikų įvairovė ikimokyklinukams (2023-02-21, dalyvaujant gyvai)

Seminaro metu praktiškai išbandysite technikas, kurias galėsite taikyti dirbdami su ikimokyklinio amžiaus vaikais.

dr. Giedrė Adomavičienė, Kamilė Borovskienė, Ana Pavilovič-Jančis, Alma Balnienė Vasario 22, 2023 10:00
ZOOM platforma

Mokytojo padėjėjo rengimas: veikla ir ugdymo procesas (40 akad. val.; 2023-02-22)

Mokytojo padėjėjų poreikis auga dėl „įtraukiojo ugdymo“ politikos, kuria siekiama panaikinti diskriminaciją ir visiems mokiniams suteikti vienodas švietimo galimybes. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, skatinami mokytis bendrose klasėse. Tačiau be mokytojo padėjėjo tai padaryti sunku.

Daiva Gerdzevičienė Vasario 22, 2023 10:00
ZOOM platfotmoje

STEAM ugdymas per skaitmenines technologines priemones darželyje (2023-02-22)

Susipažinsite su STEAM, sužinosite, kaip menines ir kūrybines veiklas integruoti kartu su technologijomis;
kursite savo „robotukus“ bei pritaikysite juos ugdymo aplinkoje.

Vasario 23, 2023 14:00
SVJC, Konstotucijos pr. 25, Vilniuje, 208 aud.

Struktūruotos aplinkos kūrimo įtaka sėkmingam SUP turinčių vaikų įtraukiajam ugdymui (2023-02-23) NAUJAS

Lektorės pasidalins savo praktine pedagoginio darbo patirtimi, atsakys į seminaro dalyvių klausimus.

Straipsniai

Antram gyvenimui prikelti vaikų darbeliai virto dovanomis

Pradžiuginti artimą gali būti visai paprasta. Pasitelkus kūrybiškumą, mažiau naudojamos priemonės, medžiagos, daiktai gali atgimti ir virsti naudingais, puošniais bei reikalingais kažkam kitam. Vilniaus vaikai, konkurso-akcijos „Prikelk daiktą antram gyvenimui“ dalyviai, visą gruodį kūrė dovanas bičiuliams, kaimynams ar tiems, ką tiesiog norėjo pradžiuginti.

Kalėdinis konkursas-akcija „Prikelk daiktą antram gyvenimui“

Vilniaus moksleivius kviečiame dalyvauti kalėdiniame konkurse „Prikelk daiktą antram gyvenimui“. Tai puiki galimybė moksleiviams ugdytis socialinius ir asmeninius gebėjimus.

X