Žymos dokumentai rezultatai:

Tikri mokymai
Informaciniai puslapiai
  • Administracinė informacija

    Dokumentai SVJC lankytojams Biudžeto suvestinė Viešieji pirkimai Duomenų apsauga Veiklos planai ir ataskaitos Darbo užmokestis Korupcijos prevencija Nuorodos Teisinė informacija Nuoma

  • Dokumentai lankytojams

    Neformaliojo švietimo paslaugų teikimo sutartis Trumpalaikė paslaugų teikimo sutartis Bendrosios taisyklės Prašymas dėl pažymos Prašymas grąžinti pinigus Tėvų ar globėjų sutikimas sudaryti sutartį Sveikatingumo skyriaus taisyklės Sveikatingumo skyriaus atmintinė Prašymas stabdyti paslaugų teikimą 7 arba 14 dienų

  • Teisinė informacija

    Priedas 042 del Lygių galimybių politikos tvarka Priedas 043 del Smurto ir priekabiavimo prevencijos taisyklėsVilniaus miesto tarybos sprendimai dėl LVJC pertvarkosSOSTINĖS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRAS Viešosios įstaigos „Sostinės vaikų ir jaunimo centras“ STEIGIMO AKTAS _ (2021-11-19) Viešosios įstaigos „Sostinės vaikų ir jaunimo centras“ ĮSTATAI (2021-11-18)LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRAS Sprendimas dėl sutikimo perimti biudžetnės įstaigos LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO savininko teises bei pareigas ir turtą (2020-06-17) Vilniaus miesto tarybos sprendimas dėl biudžetinės įstaigos „Lietuvos vaikų ir jaunimo centras“ veiklos nutraukimo ir likvidavimo (2022 sausis) Vilniaus miesto tarybos sprendimas dėl biudžetinės įstaigos „Lietuvos vaikų ir jaunimo centras“ veiklos nutraukimo ir likvidavimo / ilgalaikio materialinio ir nematerialinio turto sąrašas (2022 sausis) Darbo grupės dėl biudžetinės įstaigos „Lietuvos vaikų ir jaunimo centras“ nuotolinio posėdžio protokolas (2022 birželis) Vilniaus m savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 44 protokolas (2022 rugpjūtis)_

X
Prenumerata