Žymos projektai rezultatai:

Informaciniai puslapiai
  • Sporto projektai

  • Skęstamumo prevencijos projektai

  • Valdyk savo ateitį / Lead your Future 2023/4

    Valdyk savo ateitį / Lead your FutureProjekto partneriai: Ukrainos Poltavos srities Kremenčiuko rajono, Kremenčiuko miesto tarybos komunalinių paslaugų įmonė „Kremenčiuko plėtros institutas” Ukrainos Gorodoko miesto taryba Varėnos rajono savivaldybės administracija Alytaus miesto savivaldybės administracijaProjekto tikslas:Didinti galimybes dėl karo veiksmų Ukrainos viduje perkeltiems vaikams irjaunimui dalyvauti saugiose, emocinę savijautą atstatančiose neformalausugdymo veiklose (stovyklos ir būreliai), sudarant sąlygas šios šaliesmokytojams bendradarbiaujant tarpusavyje ir su Lietuvos mokytojais pasirengtiįvairių gebėjimų ir patirčių turinčius vaikus įtraukiančias Nu programas.Įgyvendinant projektą Ukrainos Kremenčiuko ir Gorodoko rajonuose plėtosimeneformaliojo ugdymo paslaugas, taip pat prisidėsime prie paramos irpsichologinės pagalbos nuo karo nukentėjusiems šalies viduje perkeltiemsvaikams ir jaunuoliams bei šeimoms auginančioms vaikus su negalia teikimo.Projekto metu organizuosime:MOKYTOJAMS kvalifikacijos kėlimo vizitus 30-iai Kremenčiuko ir Gorodoko mokytojų; nuotolinius seminarus, skirtus mokytojų kompetencijų NU, moksleivių socialinio ir emocinio ugdymo srityse plėtojimui;ŠEIMOMS ir VAIKAMS 3 stovyklas Lietuvoje, kuriose dalyvaus 60 (šešiasdešimt) 13–17 metų amžiaus moksleivių; sudarysime prielaidas didesniam moksleivių įsitraukimui į NU veiklas, kartu su partneriais organizuodami įvairias neformaliojo švietimo veiklas minėtose savivaldybėse.Projekto trukmė: 2023 m. kovo 1 d.– 2024 m. birželio 30 d.Projektą dalinai finansuoja: Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas prie Lietuvos užsienio reikalų ministerijos.

  • Vystomasis bendradarbiavimas

Naujienos
  • Namų netekusiems Ukrainos vaikams – palaikymas ir edukacijos Lietuvoje

    Birželio 9–24 dienomis Lietuvoje lankysis moksleivių ir mokytojų grupės iš Ukrainos, dėl bombardavimų ar okupacijos netekę namų ir perkelti į saugesnes teritorijas savo šalies viduje. 13–16 metų amžiaus paaugliai ir jų pedagogai iš Kremenčiuko (Poltavos srities) ir Gorodoko (Lvivo srities) atvyksta į Vilnių, Alytų ir Varėną.

X
Prenumerata