Žymos tikslai rezultatai:

Informaciniai puslapiai
  • Misija ir vizija

    MISIJA Ugdyti sėkmingą žmogų, gebantį kurti, tobulėti ir būti aktyviu piliečiu visuomenėje.#### VIZIJA SVJC – darni, inovatyvi ir atvira organizacija, ugdanti asmenybę, kuriančią ateities visuomenę.

X
Prenumerata