Žymos kaina rezultatai:

Informaciniai puslapiai
  • Patalpų nuoma

    Sostinės vaikų ir jaunimo centre galima išsinuomoti įvairias patalpas.Šia paslauga gali pasinaudoti visi fiziniai ir juridiniai asmenys,neprieštaraujantys įstaigos nuostatams ir kitiems susijusiems, LR įstatymotvarka sudarytiems teisiniams aktams. VŠĮ SOSTINĖS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRAS NUOMOJA VIEŠO KONKURSO BŪDU NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PLOTŲ DALIS KAVOS APARATAMSPASTATYTI KAVINĖS PATALPŲ KONKURSO SĄLYGOS #### SVJC nuomojamos patalpos ir jų įkainiai:

X
Prenumerata