Atgal

Muzikytė mažiesiems „Linksmosios natelės“

Muzikytė mažiesiems „Linksmosios natelės“

Muzikytė mažiesiems „Linksmosios natelės“ – muzikos mylėtojų būrelis, kuriame vaikai dainuoja, šoka bei į kamputį veja scenos baimę! Kiekvienas ugdytinis papasakoja, ką nori dainuoti ir šokti. Pagal tai mažieji buriasi į grupeles ir kuria smagiausius pasirodymus!

Pasirinkite tinkamiausią grupę

Muzikytė mažiesiems "Linksmosios natelės" I gr. / 3-6 metų / An, Kt

Kodas: 05-003

Laikas: 17:30

Vadovai: Loreta Zinkevičienė

Muzikytė mažiesiems "Linksmosios natelės" II gr. / 3-6 metų / An, Kt

Kodas: 05-050

Laikas: 18:30

Vadovai: Loreta Zinkevičienė

Suvestinė

Pasirinkta grupė:

Muzikytė mažiesiems "Linksmosios natelės" I gr.

Kodas:

05-003

Amžiaus grupė:

3-6 metų

Užsiėmimo laikas:

Antradienis: 17:30 - 18:30

Vieta: 218 kab.

Ketvirtadienis: 17:30 - 18:30

Vieta: 218 kab.

Būreliui vadovauja:

Loreta Zinkevičienė

Kaina:

50.00 Eur/mėn

Šiuo metu laisvų vietų nėra

Stoti į eilę

Vadovas

Loreta Zinkevičienė

Pedagogė iš didžiosios P: aktyvi, kūrybinga, turinti virš 20 metų patirtį dirbant su vaikais. Vaikų psichologijos bei dalykinės muzikos žinios – geriausios Loretos pagalbininkės mokant vaikučius muzikuoti ir kurti drauge.

Ką veikiame užsiėmime?

  • Individualus darbas su kiekvienu ugdytiniu, siekiant pažinti jo muzikinius gebėjimus bei norus.
  • Įvairių vaikiškų dainelių mokymasis.
  • Dainelių ir šokio judesių derinimas.
  • Elgesio scenoje pažinimas.

Tai įdomu

  • Bendras bruožas, kurį įgauna „Linksmųjų natelių“ nariai – šypsena iki ausų.
  • Vaikučiams čia sukuriama saugi ir draugiška aplinka, į kurią norisi sugrįžti.
  • Noras dainuoti nestatomas į rėmus „Gali – Negali“. Žinoma, kad GALI!

Ką svarbu žinoti prieš sudarant sutartį?

Sudarant sutartį būtina pateikti vieno iš tėvų (ar globėjų) ir vaiko asmens dokumentus – sutartis be asmens dokumentų nesudaroma.

Sutartis galioja iki einamųjų mokslo metų birželio 15 d. Nutraukti sutartį anksčiau termino, vienašališkai galite tik įspėję mus ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. Sutartis nutraukiama kalendorinio mėnesio paskutinę dieną. Apie savo apsisprendimą nutraukti sutartį, galite mus informuoti bet kurią einamojo mėnesio dieną el. paštu [email protected] arba atvykus į SVJC Informacinį centrą, bet sutarties nutraukimas bus užfiksuotas tik to mėnesio paskutinei dienai. Už einamąjį mėnesį turėsite būti pilnai atsiskaitę, nes iki pat jo pabaigos paslaugos bus teikiamos pagal numatytą tvarkaraštį. Būrelio vadovo informavimo apie ketinimą nebelankyti užsiėmimų, nelaikome SVJC informavimu, kadangi vadovas sutarčių neadministruoja.

Paslaugų teikimas gali būti sustabdomas (dėl atostogų, ligos ir pan.) per visą sutarties galiojimo laikotarpį - 2 (du) kartus po 7 (septynias) kalendorines dienas arba 1 (vieną) kartą 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų. Viso 14 (keturiolikai) dienų per sezoną. Paslaugų gavėjas, norėdamas sustabdyti paslaugų teikimą, privalo apie tai informuoti Paslaugų teikėją ne vėliau kaip pirmąją sustabdymo dieną, pateikdamas raštišką prašymą SVJC Informaciniame centre arba el. paštu [email protected]. Pasibaigus sustabdymo laikotarpiui, sutarties vykdymas automatiškai tęsiamas toliau.

Sąskaitos išrašomos ir išsiunčiamos kiekvieno mėn. pradžioje ir turi būti apmokėtos iki einamojo mėn. 10 d., jei vėluojate mokėti, skaičiuojami delspinigiai. Siunčiamos sąskaitos yra tik primenamojo pobūdžio, sąskaitos negavimas neatleidžia nuo mokėjimo.

Pasirašant sutartį Informaciniame centre, pirmojo mėnesio įmoka sumokama iš karto. Perkant paslaugas internetu, galima apmokėti per 24 val. nuo pirkimo pradžios. Neapmokėjus per parą, vietos rezervacija yra atšaukiama.

Atliekant pavedimą, banko grafoje „kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje“ būtina nurodyti savo mokėtojo kodą, kurį rasite pirmajame sutarties puslapyje.

Užsiėmimai nevyksta tik per valstybines šventes, moksleivių atostogų metu užsiėmimai vyksta įprastu grafiku.

Steigėjai

Vilniaus miesto savivaldybė