Atgal

Muzikos užsiėmimai turintiems ypatingų poreikių

Muzikos užsiėmimai turintiems ypatingų poreikių

Muzikos užsiėmimai ypatingų poreikių vaikams – vieta, kurioje pasaulis pažįstamas per muziką. Užsiėmime ugdytiniai susiranda naujų bičiulių ir kartu su jais kuria mažas muzikines grupeles. Visi kartu laviname balsą ir ritmo pojūtį, mokomės naudotis įvairiais muzikos instrumentais bei kuriame spalvų muziką – įvairiomis spalvomis piešiame natas, spalviname instrumentus.

Pasirinkite tinkamiausią grupę

Pliauškutis / 10–99 metų / Št

Kodas: 09-003

Laikas: 12:00

Vadovai: Romualdas Brūzga

Mažasis orkestras / 10–99 metų / Št

Kodas: 09-006

Laikas: 15:00

Vadovai: Valerija Brūzgienė

Suvestinė

Pasirinkta grupė:

Pliauškutis

Kodas:

09-003

Amžiaus grupė:

10–99 metų

Užsiėmimo laikas:

Šeštadienis: 12:00 - 15:00

Vieta: 107 kab.

Būreliui vadovauja:

Romualdas Brūzga

Kaina:

30.00 Eur/mėn

Šiuo metu laisvų vietų nėra

Stoti į eilę

Vadovai

 • Romualdas Brūzga

  Muzikos akademijos absolventas, įgijęs muzikos mokytojo – choro dirigento specialybę. Romualdas jau 24 metus dirba su specialiųjų poreikių turinčiais vaikučiais bei suaugusiais ir toliau ketina padėti jiems gyventi gražų ir šviesų gyvenimą.

 • Valerija Brūzgienė

  Muzikos akademijos absolventė, įgijusi muzikos mokytojos – choro dirigentės specialybę. Valerija kartu su vyru Romualdu jau 24 metus dirba su specialiųjų poreikių turinčiais vaikučiais bei suaugusiais ir stengiasi jų gyvenimą daryti šviesiu bei gražiu.

Ką veikiame užsiėmime?

 • Susiformavimas į nedideles muzikines grupeles.
 • Mokymas naudotis mikrofonu, nebijoti kalbėti į jį.
 • Balso ir ritmo pojūčio lavinimas.
 • Mokymas naudotis įvairiais muzikos instrumentais: styginiais, pučiamaisiais, mušamaisiais.
 • Spalvų muzika – natų piešimas, instrumentų spalvinimas.

Tai įdomu

 • Į užsiėmimus ugdytiniai atsineša mėgstamos muzikos kompaktus, visi kartu dainuojame.
 • Užsiėmime ugdytiniai nepaliekami tiesiog būti – jie nuolat muzikuoja ir bendrauja vieni su kitais.
 • Užsiėmime nėra jokio amžiaus cenzo – gali ateiti visi norintys.

Ką svarbu žinoti prieš sudarant sutartį?

Sudarant sutartį būtina pateikti vieno iš tėvų (ar globėjų) ir vaiko asmens dokumentus – sutartis be asmens dokumentų nesudaroma.

Sutartis galioja iki einamųjų mokslo metų birželio 15 d. Nutraukti sutartį anksčiau termino, vienašališkai galite tik įspėję mus ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. Sutartis nutraukiama kalendorinio mėnesio paskutinę dieną. Apie savo apsisprendimą nutraukti sutartį, galite mus informuoti bet kurią einamojo mėnesio dieną el. paštu [email protected] arba atvykus į SVJC Informacinį centrą, bet sutarties nutraukimas bus užfiksuotas tik to mėnesio paskutinei dienai. Už einamąjį mėnesį turėsite būti pilnai atsiskaitę, nes iki pat jo pabaigos paslaugos bus teikiamos pagal numatytą tvarkaraštį. Būrelio vadovo informavimo apie ketinimą nebelankyti užsiėmimų, nelaikome SVJC informavimu, kadangi vadovas sutarčių neadministruoja.

Paslaugų teikimas gali būti sustabdomas (dėl atostogų, ligos ir pan.) per visą sutarties galiojimo laikotarpį - 2 (du) kartus po 7 (septynias) kalendorines dienas arba 1 (vieną) kartą 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų. Viso 14 (keturiolikai) dienų per sezoną. Paslaugų gavėjas, norėdamas sustabdyti paslaugų teikimą, privalo apie tai informuoti Paslaugų teikėją ne vėliau kaip pirmąją sustabdymo dieną, pateikdamas raštišką prašymą SVJC Informaciniame centre arba el. paštu [email protected]. Pasibaigus sustabdymo laikotarpiui, sutarties vykdymas automatiškai tęsiamas toliau.

Sąskaitos išrašomos ir išsiunčiamos kiekvieno mėn. pradžioje ir turi būti apmokėtos iki einamojo mėn. 10 d., jei vėluojate mokėti, skaičiuojami delspinigiai. Siunčiamos sąskaitos yra tik primenamojo pobūdžio, sąskaitos negavimas neatleidžia nuo mokėjimo.

Pasirašant sutartį Informaciniame centre, pirmojo mėnesio įmoka sumokama iš karto. Perkant paslaugas internetu, galima apmokėti per 24 val. nuo pirkimo pradžios. Neapmokėjus per parą, vietos rezervacija yra atšaukiama.

Atliekant pavedimą, banko grafoje „kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje“ būtina nurodyti savo mokėtojo kodą, kurį rasite pirmajame sutarties puslapyje.

Užsiėmimai nevyksta tik per valstybines šventes, moksleivių atostogų metu užsiėmimai vyksta įprastu grafiku.

Steigėjai

Vilniaus miesto savivaldybė