Dijana Borisovienė Kovo 2, 2023 13:00
ZOOM platformoje

Mąstymą ir kūrybiškumą skatinančių strategijų taikymas darželyje (2023-03-02) GRUPĖ PILNA

Kaip sukurti motyvuojančią įsitraukti į veiklą aplinką? Kokias taikyti strategijas, siekiant kokybiško ugdymo(si)? Kaip organizuoti veiklas, kad vaikai turėtų aktyvaus dalyvavimo kasdienėje grupės veikloje galimybių? Kaip pasiekti, kad vaikas pats siūlytų naujas idėjas ir jas savitai įgyvendintų?

X
Prenumerata