Alma Balnienė Gegužės 17, 2024 14:00
ZOOM platformoje

Vertinimas ir įsivertinimas – mokomės ir augame kartu su vaikais (2024-05-17 / 1 dalis iš 2)

Seminare gilinsimės, kaip kuo įvairiau į(si)vertinti ir kurie būdai bei priemonės tinka esamai klasei, kaip panaudoti vertinimui mąstymo žemėlapius ir kt.
(I dalis iš II planuojamų)

X
Prenumerata