Advento kalendoriaus istorijos 2023

Kūrybinis Kalėdinis konkursas mokykloms, darželiams, būreliams


Kūrybinis Kalėdinis konkursas mokyklų, darželių, būrelių komandoms
ADVENTO KALENDORIAUS ISTORIJOS


Darželių, mokyklų, būrelių komandas kviečiame dalyvauti Kalėdiniame kūrybiniame konkurse „Advento kalendoriaus istorijos“.

Tai smagi galimybė į Kalėdų šurmulį pažvelgti kūrybiškai ir visus užklupusius iššūkius spręsti tvariai.    

Konkurso dalyviai
5–19 m. amžiaus vaikų ir jaunuolių komandos iš mokyklų, darželių ar būrelių, kartu su lydinčiu pedagogu. Prie komandos gali jungtis ir vaikų tėveliai bei kiti švietimo įstaigos specialistai.

Konkurso darbai ir registracija (iki gruodžio 1 d.
Kiekviena komanda turėtų sukurti „Advento kalendorių“ iš naudotų daiktų, medžiagų, priemonių, antrinių žaliavų; darbo eigą ir  rezultatą įamžinti nuotraukose, aprašyti procesą, ypač tai, ko nesimato nuotraukose ir iki gruodžio 1 d. atsiųsti el. paštu [email protected].

Vertinimas ir apdovanojimai (gruodžio 4–15 d.)
Konkurso „Advento kalendoriaus istorijos“ darbus vertins organizatorių sudaryta komisija, atsižvelgdama į idėjos originalumą, darnumą aplinkai (iš ko gaminta, kas panaudota, perdirbta), meniškumą ir estetiką, dekoratyvumą, išraiškingumą, atlikimo techniką, kompozicijos išbaigtumą, Papildomi balai skiriami jei advento kalendorius kuriamas ir dovanojamas socialiai pažeidžiamoms grupėms.

Kūrybiniai darbai bus vertinami atsižvelgiant į dalyvių amžių trijose kategorijose: Ikimokyklinukų, Pradinukų , Moksleivių.

Atrinktų darbų nuotraukas galėsite stebėti Sostinės vaikų ir jaunimo centro internetinėje svetainėje www.svjc.lt ir Facebook paskyroje Tikrimokymai https://www.facebook.com/SVJCmokymai/

Konkurso dalyviai bus apdovanojami diplomais.
Konkurso nugalėtojai dalyvaus baigiamajame renginyje (2023-12-21) –  kūrybinėse edukacinėse dirbtuvėse „Prikelk daiktą antram gyvenimui“.
Mokytojams, padėjusiems komandoms pasirengti konkursui, bus įteikiami padėkos raštai.


Daugiau informacijos:


Giedrė Juzėnienė, tel. (8 5) 272 56 22, el. p. [email protected]

Sostinės vaikų ir jaunimo centras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius
Projektų, renginių ir kvalifikacijos kėlimo skyrius


KONKURSO NUOSTATAI


 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Kalėdinio konkurso „Advento kalendoriaus istorijos“ nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus ir organizavimą.
 2. Konkurso organizatorius – Sostinės vaikų ir jaunimo centras, koordinatorius – Sostinės vaikų ir jaunimo centro Projektų, renginių ir kvalifikacijos kėlimo skyrius (kontaktinis asmuo projektų vadovė Giedrė Juzėnienė, tel. (8 – 5) 272 56 22, el. p. [email protected])
 3. Konkurso tikslas: Skatinti vaikų ir jaunuolių bendravimą, bendradarbiavimą, kūrybiškumą, saviraišką, aktyvią veiklą, vartojimo mažinimą, tvarumą, aplinkos tausojimą.      
 1. KONKURSO DALYVIAI
 1. Konkurso dalyviai – švietimo įstaigų 5–19 m. vaikų ir jaunuolių komandos, kurias sudaro vienos darželio grupės vaikai, vienos klasės ar vieno neformaliojo švietimo būrelio/grupės mokiniai.  Komandai padeda grupės auklėtojas, klasės mokytojas ar būrelio vadovas. Į procesą komanda gali įtraukti ir moksleivių tėvelius ar kitus pedagogus, bei specialistus dirbančius su klase/grupe.
 2. Viena komanda konkursui gali pateikti tik vieną kūrybinį darbą.
 1. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR EIGA
 1. Konkursui komanda turi sukurti „Advento kalendorių“ iš jau naudotų daiktų, medžiagų, priemonių, antrinių žaliavų. Advento kalendorius gali būti kuriamas sau arba dovanojamas kitiems (kitai grupei, klasei, senelių namų gyventojams, vaikų dienos centrams ir pan.)
 2. Konkursui atsiųskite savo kūrybinio darbo 3 nuotraukas ir aprašymą :
 • 7.1.  2 nuotraukos – Advento kalendoriaus gaminimo proceso akimirkos.
 • 7.2.  Advento kalendoriaus nuotrauka.
 • 7.3.  Advento kalendoriaus aprašas (papasakokite Advento kalendoriaus kūrimo/ gamybos istoriją, parašykite tai, ko nesimato nuotraukose: idėja, užduotys, įdomios situacijos ir pan.).
 1. Dalyvio paraiška, konkurso darbų nuotraukos ir aprašymai siunčiami iki 2023 gruodžio 1 d. el. paštu [email protected].

Dalyvio paraiškos ir Aprašo formos pridedamos (Priedas Nr.1 ir Priedas Nr. 2).

Kūrybiniai darbai, gauti po nurodytos datos, nebus vertinami.

 1. KONKURSO VERTINIMAS IR REZULTATAI
 1. Konkurso „Advento kalendoriaus istorijos“ darbus vertins organizatorių sudaryta komisija (Projekto „Darni mokykla“ atstovai, dailės ir technologijų pedagogai, menininkai, neformaliojo švietimo mokytojai).
 2.  Vertinamo kriterijai:
 • idėjos originalumas
 • darnumas aplinkai (iš ko gaminta, kas panaudota, perdirbta)
 • meniškumas ir estetika
 • dekoratyvumas, išraiškingumas
 • atlikimo technika
 • kompozicijos išbaigtumas

Papildomi balai skiriami jei advento kalendorius kuriamas ir dovanojamas socialiai pažeidžiamoms grupėms.

 1. Kūrybiniai darbai vertinami atsižvelgiant į dalyvių amžių trimis kategorijomis:
 • Ikimokyklinukai
 • Pradinukai
 • Moksleiviai
 1. Kūrybiniai darbai bus vertinami 2023 gruodžio 4–15 dienomis.
 2. Konkurso vertintojų atrinktų darbų nuotraukos bus eksponuojamos ir nugalėtojai paskelbiami Sostinės vaikų ir jaunimo centro internetinėje svetainėje www.svjc.lt ir Facebook paskyroje Tikri mokymai https://www.facebook.com/SVJCmokymai/
 3. Konkurso dalyviai apdovanojami diplomais. Konkurso nugalėtojai bus kviečiami 2023-12-21 d. į baigiamąjį renginį, kuriame komandos galės sudalyvauti kūrybinėse edukacinėse dirbtuvėse „Prikelk daiktą antram gyvenimui“. Mokytojams, padėjusiems komandoms pasirengti konkursui, bus įteikiami padėkos raštai.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Visi kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių nuostatų numatyta tvarka.
 2. Organizatoriai turi teisę koreguoti ir papildyti konkurso nuostatus.
X
Prenumerata