Apie organizaciją

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras – pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikianti švietimo įstaiga, besivadovaujanti neformaliojo ugdymo principais.

VEIKLOS KRYPTYS

  • Judrieji ir kūrybiniai praktiniai užsiėmimai vaikams ir jaunimui.
  • Kvalifikacijos tobulinimo programos pedagogams, švietimo bendruomenei
  • Projektai moksleivių klasėms  socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, globalaus pilietiškumo, darnaus vystymosi švietimo  ir kitomis temomis.
X
Prenumerata