Kodėl Vilnius imasi optimizuoti neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigas?

10 dažniausiai užduodamų klausimų

Vilniaus miesto savivaldybei ėmusis reorganizuoti vaikų bei jaunimo neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigas, atsirado nuogąstaujančiųjų, kad jų vaikams netrukus nebus vykdomi užsiėmimai ar kad jų kaina smarkiai išaugs. Reaguojant į sostinės gyventojų susirūpinimą, pateikiame atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus šia tema.

Primename, kad 12-os šiuo metu veikiančių sostinės savivaldybei pavaldžių neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigų valdymo struktūra nebuvo peržiūrėta ir tobulinta ilgą laiką, nors poreikis tam yra – dėl perteklinių administracinių procesų dalis iš savivaldybės biudžeto skiriamų lėšų yra naudojamos neefektyviai, tarp skirtingų savivaldybės valdomų įstaigų ryškėja dideli paslaugų kokybės skirtumai.

Optimizavimas bus vykdomas vaikų ir jaunimo klubuose „Kregždutė“, „Lakštingala“, „Jaunystė“, „Klevas“, „Šatrija“, „Verdenė“, „Meteoras“, Žirmūnų vaikų ir jaunimo klube, Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namuose, Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo, Jaunųjų turistų bei Saugaus miesto centruose.

Koks yra įstaigų reorganizacijos ir optimizacijos tikslas?

Pagrindinis planuojamų pokyčių tikslas – sudaryti galimybes gauti vienodai kokybiškas ir prieinamas neformaliojo švietimo ir ugdymo paslaugas nepriklausomai nuo vietos, kurioje vilniečiai gyvena. Pokyčių dėka bus sutaupoma ne mažiau kaip po 1 mln. eurų per metus – šios lėšos bus nukreiptos į neformaliojo vaikų švietimo krepšelio didinimą ir darbo su jaunimu tobulinimą.

Ką būtina žinoti apie planuojamus pokyčius? Kokie jie?

Planuojami pokyčiai neigiamos įtakos vaikams, jų tėvams ir mokytojams neturės. Vykdant reorganizaciją, ugdymo procesas ir toliau vyks nepertraukiamai, paslaugos bus teikiamos tomis pačiomis sąlygomis kaip ir anksčiau: kaina, programų apimtys ir užsiėmimų vietos nėra koreguojamos. Visi savivaldybei pavaldžiose neformalaus švietimo ir ugdymo biudžetinėse įstaigose dirbantys mokytojai (pedagogai), jiems sutikus, bus perkelti į naująją struktūrą tokiomis pačiomis sąlygomis.

Ar bus uždaromi Vilniaus vaikų ir jaunimo klubai?

Anksčiau kaip biudžetinės įstaigos veikę klubai ir centrai taps VšĮ „Sostinės vaikų ir jaunimo centro“ filialais – t. y. nebus uždaromi ir toliau teiks paslaugas vilniečiams. Likvidacijos procedūra vykdoma dėl to, jog biudžetinės įstaigos pagal galiojančius teisės aktus negalima prijungti prie viešosios įstaigos struktūros. Reorganizuojant esamus klubus, keičiasi tik įstaigos pavadinimas, juridinė forma ir administracinė struktūra.

Mero potvarkiu Nr. 22-189/23 įsteigta 12 filialų, kurių kiekvienas turi savo identifikaciją pagal konkretų miesto mikrorajoną: Žvėryno, Viršuliškių, Senamiesčio, Justiniškių, Karoliniškių, Šeškinės, Šnipiškių, Žirmūnų, Centro, Piromonto, Naujosios Vilnios ir Naujamiesčio filialai.

Vilniaus miesto savivaldybės Tarybai pritarus šiam optimizacijos procesui, bus tvirtinama nauja VšĮ „Sostinės vaikų ir jaunimo centro“ struktūra.

Ar bus uždaroma choreografijos mokykla „Nuotaika“?

Ši reorganizacija choreografijos mokyklos „Nuotaika“ nepaveiks, keičiama tik biudžetinės įstaigos Vilniaus moksleivių kūrybos ir mokymo centras, kuriai priklauso choreografijos mokykla „Nuotaika“, administracinė struktūra bei juridinis statusas. Choreografijos mokykla „Nuotaika“ ir toliau veiks tomis pačiomis sąlygomis ir toje pačioje vietoje, vykdys tuos pačius užsiėmimus, jų kainos nebus keičiamos.

Ką reiškia, kad įstaiga yra likviduojama?

Likviduojama įstaiga reiškia, kad esamas įstaigos juridinis statusas bus nutraukiamas. Paskirtas likvidatorius pasirūpins įstaigos darbuotojų perėjimu iš likviduojamos įstaigos į naujai įsteigtą filialą ne prastesnėmis sąlygomis, turto perkėlimu ir kitais juridiniais bei teisiniais dalykais.

Ar bus atleidžiami įstaigų darbuotojai?

Optimizacijos metu bus peržiūrėti ir pagal realų poreikį sumažinti tik pertekliniai administraciniai etatai. Skaičiuojama, kad reorganizavimo metu bus atsisakyta apie 30 proc. esamų administracinių etatų. Reorganizacija nepaveiks vaikų užsiėmimų lokacijų, dažnio ir kainų, visi savivaldybei pavaldžiose neformalaus švietimo ir ugdymo biudžetinėse įstaigose dirbantys mokytojai (pedagogai) bus perkelti į naująją struktūrą jiems sutikus su tokio pat dydžio etatais ir galimybę didinti savo darbo krūvį pagal jų poreikį. Ugdymo procesas visu reorganizacijos ir optimizacijos proceso metu ir jam pasibaigus vyks nepertraukiamai.

Kas garantuos sklandų perėjimą iš biudžetinės įstaigos į viešąją įstaigą?

Savivaldybė yra suinteresuota užtikrinti nepertraukiamą neformalųjį ugdymą vaikams, todėl iš anksto ruošiamasi sklandžiam perėjimui. Ruošiantis perėjimui 2023 m. spalio 23 d. Mero potvarkiu Nr. 22-189/23 buvo įsteigti filialai.

Ar įstaigos bus perkeliamos į VšĮ „Sostinės vaikų ir jaunimo centrą“ – Hobiverse (Konstitucijos pr. 25)?

Ne, įstaigos veiks tose pačiose patalpose kaip ir veikia iki šiol.

Ar po įstaigų reorganizacijos didės paslaugų įkainiai?

Mokesčiai už neformalųjį vaikų švietimą ir ugdymą nebus keičiami, juos savivaldybės įstaigose tvirtina Vilniaus miesto savivaldybės Taryba. Šiuo metu galioja įkainiai, kurie buvo patvirtinti 2022 m. Tarybos sprendimu Nr. 1-1596 „Dėl mokėjimo už ugdymą ir paslaugas Vilniaus miesto savivaldybės vaikų ir jaunimo klubuose, moksleivių kūrybos ir mokymo, jaunųjų turistų, sostinės vaikų ir jaunimo, saugaus miesto centruose bei atviruose jaunimo centruose tvarkos aprašo ir įkainių sąrašų patvirtinimo“.

Kodėl optimizacija vykdoma prasidėjus mokslo metams?

Numatyta, kad optimizacijos procesas turėtų tęstis 9 mėn. – tiek užtrunka įstaigos likvidavimo procesas, kuriam ruošiamasi iš anksto. Perėjimo laikotarpis neturės įtakos ugdymo procesui, sutarčių su mokiniais perrašinėti nereikės.

Šaltinis: Vilnius.lt
Vilniaus miesto savivaldybės Komunikacijos skyrius, [email protected]

Paskelbta: Lapkričio 9, 2023

X
Prenumerata