Specialistės patarimai: kaip padėti ikimokyklinukui laikytis dienotvarkės namuose?

Paskelbus koronaviruso karantiną, akimirksniu ištuštinusį visas šalies ugdymo įstaigas, vaikų gyvenimas smarkiai pasikeitė.

Darželyje vaikai gyvena tam tikru ritmu, suteikiančiu aiškumo, stabilumo jausmą. Čia jie žino, kada ir ko tikėtis, kas po ko turi vykti, todėl gali modeliuoti savo elgesį, veiksmus bei nusiteikti tam tikrai veiklai. Tuo tarpu namuose atsiranda visiška laisvė, o kartu ir klausimas: Tai ką gi man dabar veikti?

Tokia neaiški būsena, kai trūksta konkrečių taisyklių, vaikams nėra lengva. Ribos jiems būtinai reikalingos, nes įneša aiškumo vaiko elgesiui, padeda užtikrinti emocinį jo saugumą, padeda šeimos tarpusavio santykiams.

Tėvai turėtų pasirūpinti, kad ribos vaikams būtų nustatytos, tačiau būti reikliems dar nereiškia visa kontroliuoti, nepagrįstai bausti, viską drausti. Būti reikliems, tai gebėti susitarti ir nuosekliai laikytis aiškių susitarimų, drausmės ir disciplinos principų.

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro Neformaliojo švietimo pedagogė metodininkė Giedrė Juzėnienė turi keletą patarimų tėveliams apie tai, kaip padėti vaikui ir namuose „neiškristi“ iš jam ar jai įprasto gyvenimo ritmo.

Darželio dienotvarkė atrodo maždaug taip:

 • 6.00–8.50              Rytinė mankšta, veikla pagal vaikų pageidavimus, pokalbiai. Bendravimas su šeima.
 • 8.30–9.00               Pusryčiai.
 • 9.00–11.00        Grupinė veikla pagal kompetencijas: socialinę, sveikatos, pažinimo, komunikavimo, meninę. Veikla grupelėmis. Individuali veikla. Muzikos ir sporto valandėlės salėje. Logopedo pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams.
 • 11.00–12.10           Pasivaikščiojimai lauke, gamtos reiškinių stebėjimas, judrieji žaidimai.
 • 11.45–15.00           Pietūs, poilsis ir miegas.
 • 15.00–15.50           Ramūs žaidimai, veikla salėje.
 • 15.45–16.15           Vakarienė.
 • 16.00–18.00      Kūrybinė vaikų veikla –knygelių skaitymas, stalo žaidimai, kūrybinės užduotys. Pasivaikščiojimas, žaidimai lauke laukiant tėvelių.

Vaiko dienotvarkę LVJC specialistė Giedrė Juzėnienė kviečia susikurti kartu su vaiku. Tam reiks 3–5 spalvų popieriaus lapų, pieštukinių klijų, senų žurnalų paveikslėliams, žirklių, piešimo priemonių.

 1. Pasikalbėkite su vaiku apie jo dieną. Kaip ji prasideda? Ką jis tuo metu veikia? Ką, jo manymu, jis turėtų atlikti, padaryti? Išdėstykite savo požiūrį vaikui apie tai, ką jis siūlo. Tik jokiu būdu nebandykite „primesti“ savo nuomonės, tik nukreipkite vaiką tinkama linkme, siūlykite ir raskite kompromisą. Taip apmąstote visą vaiko dieną.
 2. Susidarykite dienos veiksmų planelį atsižvelgdami į vaikų darželio dienotvarkę (Atsikėlimas, rytinė mankšta, higienos procedūros, pusryčiai ir....). Ugdymo veiklų organizavimą teks perimti jums tėveliai. Neturėtų vaikams išnykti ir bendravimo veiklos – t. y. veikimas kartu su kitais. Esamoje situacijoje bendraamžius turi pakeisti tėveliai, broliai ir sesės.
 3. Kad vaikui dienotvarkė būtų prieš akis – sukurkite dienotvarkės vizualizaciją.
 • Siūlau koliažo variantą. Kadangi vaikai gali nesiorientuoti laike, valandų dienotvarkėje nereikia, bet veiklų eiga turi būti.
 • Vaikas žurnaluose suranda paveikslėlius atitinkančius/simbolizuojančius tam tikrą veiklą (pvz. pusryčiai –pavaizduota tai, kas susiję su valgymu).
 • Paveikslėlius reikia iškirpti. Jei žirklės nepritaikytos vaikams – iškerpa tėveliai. Paveikslėlis turi būti kiekvienai dienotvarkės veiklai.
 • Visus paveikslėlius vaikas surikiuoja/išdėlioja ant stalo ar grindų eilės tvarka. Nepamirškite, kad jūs jau turite dienos veiksmų planelį.
 • Vaikas parenka dienos daliai spalvą. Dieną suskaidykite dalimis –  rytas, pietūs arba diena, popietė, vakaras (kiek dienos dalių parinksite – tiek reiks spalvų ir popieriaus lapų).
 • Suklijuokite dienotvarkės veiklos paveikslėlius eilės tvarka į skirtingus lapus (ryto veiklos į ryto lapą, ką nutarėte veikti per pietus klijuokite į dienos lapą ir pan.). Nepamirškite, kad dienos dalies lape eiliškumas išlieka. Tai bus priminimas vaikui, kada ir ką jis veikia.
 • Kiekvieną lapą vaikas padailina, apipiešia, pagražina.
 • Galima kokiais nors sutartiniais ženklais (pliusiukai, veidukai, raidės, gėlytės ir pan.) prie paveikslėlio pažymėti, ar vaikas veikia vienas ar su tėvais, broliais. Tai būtų pasidalinimas atsakomybėmis, vaiko mokymasis prisiimti atsakomybę. Tai turiu padaryti pats, o čia mes veiksime kartu.
 • Lapus galite surišti į knygelę, sujungti į plakatėlį ir pakabinti vaiko kambaryje.
 1. Laikykitės susikurtos dienotvarkės. Vakare aptarkite su vaiku, kaip sekėsi laikytis dienotvarkės, kas labiausiai patiko, kokių rūpestėlių vaikui iškilo, kaip galime kartu pagerinti situaciją, kokių veiksmų imsimės rytoj. Ir būtinai pagirkite vaiką už pastangas, pasiekimus ar atliktą veiklą.
X
Prenumerata