Gintarė Visockė - Vadlugė Balandžio 18, 2024 12:00
ZOOM platformoje

Emocinio intelekto ugdymas integruojant Kimochis programą (2024-04-18)

Sužinosite daugiau apie Kimochis programą, kurios integravimas reikšmingai prisideda prie vaikų charakterio ugdymo ir stiprinimo, kuris yra pagrindas sėkmingam socialiniam bendravimui.

Dijana Borisovienė Kovo 18, 2024 13:00
ZOOM platformoje

Ugdymo(si) turinio kūrimas ir modeliavimas šiuolaikinėje ugdymo įstaigoje (2024-03-18)

Seminare aiškinsimės, kaip suprantamas kokybiškas ugdymas(is), kaip kurti lanksčius ugdymo(si) kontekstus bei įvairiapuses veiklos galimybes, kokias strategijas taikyti, ugdant veiklią, iniciatyvią ir kūrybingą asmenybę, kuo vertingas STEAM integravimas į veiklas?

Vilija Malinauskaitė Kovo 22, 2024 18:00
Youtube platformoje

Nedrąsūs, nerimastingi ir liūdni vaikai tarp mūsų (2024-03-22, NEMOKAMAS)

Seminare patyrinėsime, kuo skiriasi vaikų baimės nuo nerimo, kaip padėti vaikui atpažinti šias emocijas; ar baimės gali būti „išaugamos“; kaip tėvai ar kiti suaugusieji gali patys to nenorėdami pastiprinti vaikų baimes ar padėti išmokti nerimauti, ir kaip tėvai ir pedagogai gali padėti vaikui ir paaugliui atlaikyti jo baimę ar sumažinti nerimą.

Rasa Andrejeva Kovo 14, 2024 13:00
ZOOM platformoje

Socialinio-emocinio raštingumo svarba vaiko ugdyme (2024-03-14)

Socialinio-emocinio raštingumo svarbą vaiko ugdymo procese, svarbiausi vaikų gebėjimai, kurie turėtų būti ugdomi darželyje, veiksmingiausi ugdymo metodai ir būdai padedantys tikslingai ugdyti socialinį-emocinį raštingumą.

Gintarė Visockė - Vadlugė Kovo 7, 2024 11:00
ZOOM platformoje

Emocinio intelekto ugdymas integruojant Kimochis programą (2024-03-07) GRUPĖ PILNA

GRUPĖ PILNA
Sužinosite daugiau apie Kimochis programą, kurios integravimas reikšmingai prisideda prie vaikų charakterio ugdymo ir stiprinimo, kuris yra pagrindas sėkmingam socialiniam bendravimui.

Inga Žumbienė Kovo 7, 2024 09:00
ZOOM platforma

Socialinio pedagogo veiklos dokumentai mokykloje (2024-03-07)

Gausite praktinės metodinės rekomendacijos, kokius dokumentus turėtų pildyti socialinis pedagogas ir kaip tai daryti teisingai.

Kamilė Borkovskienė Kovo 14, 2024 13:00
ZOOM platformoje

​Lankomumo problemų prevencija ir intervencija mokykloje (2024-03-14)

Seminare – apie pasitinusius būdaus spręsti lankomumo problemas mokyklose, pamokas praleidinėjančių ir/ar mokyklos nelankančių mokinių mokymosi motyvacijos ypatumus, galimas poveikio priemones mokymosi motyvacijai didinti.

Ieva Gydrienė Balandžio 9, 2024 13:00
ZOOM platformoje

​Prioritetai šiuolaikinėje pamokoje: kritinis mąstymas ir kūrybiškumas (2024-04-09)

Seminare gilinsimės į pagrindinių XXI a. kompetencijų - kritinio ir kūrybinio mąstymo ryšius, jų ugdymo svarbą, metodus.

Kovo 25, 2024 14:00
ZOOM platforma

Skaitymo, rašymo ir kalbėjimo gebėjimų ugdymas mokykloje (2024-03-25)

Seminaro dalyviai susipažins su skaitymo, rašymo, kalbėjimo gebėjimų ugdymo strategijomis, praktiškai išbandys jų taikymo metodus, pamatys konkrečius gerosios patirties pavyzdžius ir rezultatus.

Straipsniai

Advento Kalendoriaus ISTORIJOS

Ačiū visiems: mokytojams, įkvėpusiems vaikus, be abejo, patiems vaikams, mokykloms, tėveliams... Kūryba, kantrybė, bendrumas, džiaugsmas telydi Jus visus ateinančius metus.

Pedagogų forume – apie socialinės, edukacines inovacijas ir iniciatyvas pradiniame ugdyme

Nagrinėsime socialinių ,edukacinių inovacijų ir iniciatyvų vaidmenį ugdymo procese bei pagalbą mokytojams jas diegiant. Jūsų pageidavimu - ZOOM platformoje.

X
Prenumerata