Alma Balnienė Gegužės 17, 2024 14:00
ZOOM platformoje

Vertinimas ir įsivertinimas – mokomės ir augame kartu su vaiku (2024-05-17 / 2 dalis iš 2)

Seminare gilinsimės, kaip kuo įvairiau į(si)vertinti ir kurie būdai bei priemonės tinka esamai klasei, kaip panaudoti vertinimui mąstymo žemėlapius, koks vertinimo vaidmuo problemų sprendimu grįstame mokyme ir kt.

Alma Balnienė Gegužės 8, 2024 14:00
ZOOM platforma

Vertinimas ir įsivertinimas - mokomės ir augame kartu su vaikais (2024-05-08 / 1 dalis iš 2)

Seminare gilinsimės, kaip kuo įvairiau į(si)vertinti ir kurie būdai bei priemonės tinka esamai klasei, kaip panaudoti vertinimui mąstymo žemėlapius ir kt.
(I dalis iš II planuojamų)

Laura Bajoriūnė Balandžio 26, 2024 13:00
ZOOM platformoje

STEAM atradimai augaluose (2024-04-26)

Kaip ugdyti vaikų kritinį mąstymą, kūrybiškumą, gebėjimą spręsti problemas, derinant STEAM veiklas su augalų auginimu?
Kaip derinti IKT įrankių panaudojimą su augalų auginimu?
Apie projektais grįstą ugdymą, iliustruojant jį tikrais pavyzdžiais.

Gintarė Visockė - Vadlugė Gegužės 30, 2024 12:00
ZOOM platformoje

Emocinio intelekto ugdymas integruojant Kimochis programą (2024-05-30)

Sužinosite daugiau apie Kimochis programą, kurios integravimas reikšmingai prisideda prie vaikų charakterio ugdymo ir stiprinimo, kuris yra pagrindas sėkmingam socialiniam bendravimui.

Gegužės 7, 2024 18:15
Youtube platformoje

Vaiko pyktis ir kitos stiprios emocijos. Kaip padėti vaikui ir išlikti ramiems mums, tėvams? (2024-05-07, NEMOKAMAS)

Seminare patyrinėsim, kaip padėti vaikui, išgyvenant stiprius jausmus, kaip tėvams išbūti ramiems net ir labai sudėtingose situacijose su vaikais.

Birželio 4, 2024 18:00
Youtube platformoje

Įtrauktis ugdyme kiekvieno vaiko sėkmei (2024-06-04, NEMOKAMAS)

Seminare patyrinėsim, kaip įtrauktis veikia kiekvieno mokinio mokymosi patirtį ir sėkmę bei kaip mes, kaip tėvai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, galime prisidėti prie šios svarbios vertybės formavimo.

Dalia Elena Mickevičiūtė Balandžio 18, 2024 13:00
ZOOM platforma

Efektyvus pedagogo bendravimas su ugdytinių tėvais: kaip sutarti ir „nesudegti“ (2024-04-18)

Lektorė pasiūlys praktinių patarimų kaip spręsti iškilusias konfliktines situacijas ir kaip bendrauti su ugdytinių tėvais, kad būtų efektyvu ir konstruktyvu.

Božena Čiurlionienė Balandžio 19, 2024 12:30
ZOOM platformoje

Skaitmeninė ugdymosi turinio transformacija (2024-04-19) NAUJAS

Sužinosite kaip rengti skaitmeninio mokymosi priemones, įgysite naujų skaitmeninių kompetencijų, mokysitės naudotis nauiomis skaitmeninėmis platformomis.

Gintarė Visockė - Vadlugė Gegužės 2, 2024 12:00
ZOOM platformoje

Kimochis programos įgyvendinimo galimybės ikimokyklinio ugd. įstaigoje (jau dirbantiems su Kimochis programa) (2024-05-02)

Aptarisite Kimochis programos kiekvienos dalies edukacines veiklas ir pamokėles. Dalinsitės, kaip sekasi vesti Kimochis pamokėles, kokius metodus naudojate, kaip atrodo Kimochis socialinių įgūdžių ugdymo erdvė. Praktinių pamokėlių įsisamoninimas ir gebėjimas jas praktiškai pravesti ir įtvirtinti yra vienas svarbiausių veiksnių sėkmingam Kimochis programos įgyvendinimui

Rasa Andrejeva Gegužės 16, 2024 13:00
ZOOM platformoje

Mokytojo padėjėjo funkcijos vaikų ugdymo procese (2024-05-16)

Aptarsime kryptingą ugdymo svarbą specialiųjų poreikių vaikui, išsiaiškinsime įtraukiojo ugdymo modelio svarbą kuriant įtraukųjį ugdymą darželyje ir mokykloje.

Straipsniai

Advento Kalendoriaus ISTORIJOS

Ačiū visiems: mokytojams, įkvėpusiems vaikus, be abejo, patiems vaikams, mokykloms, tėveliams... Kūryba, kantrybė, bendrumas, džiaugsmas telydi Jus visus ateinančius metus.

Pedagogų forume – apie socialinės, edukacines inovacijas ir iniciatyvas pradiniame ugdyme

Nagrinėsime socialinių ,edukacinių inovacijų ir iniciatyvų vaidmenį ugdymo procese bei pagalbą mokytojams jas diegiant. Jūsų pageidavimu - ZOOM platformoje.

X
Prenumerata