Rytis Komičius Spalio 28, 2022 10:00
ZOOM platformoje

Kokybiška pamoka mokyklų išorės vertintojo akimis (2022-10-28)

Susipažinsite su kokybiškos pamokos organizavimo ypatumais ir rekomenduojamu kokybkos pamokos standartu. dalyvausite praktinėje veikloje, kurioje vertinsite lektoriaus parinktų filmuotų pamokų ištraukas, aptarsite 10 pamokų scenarijų.

Rytis Komičius Spalio 27, 2022 10:00
ZOOM platformoje

Mokinių vertinimas. Praktinė kelionė mokinių vertinimo validumoir efektyvumo link (2022-10-27)

Tinkamai pasirinkti vertinimo būdai ir praktikos gali veikti ne tik mokinio motyvaciją mokytis, bet ir išmokimo kokybę. Susipažinsite su mokinių vertinimo samprata, pasaulyje paplitusiomis vertinimo formomis ir praktikų naudojamais vertinimo įrankiais.

Inga Žumbienė Spalio 21, 2022 09:00
ZOOM platformoje

Socialinio pedagogo veiklos dokumentai mokykloje (2022-10-21)

Gausite praktinės metodinės rekomendacijos, kokius ir kaip dokumentus turėtų pildyti socialinis pedagogas.

Jurga Klimkienė Spalio 27, 2022 14:00
ZOOM platformoje

Specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikas grupėje/klasėje (2022-10-27)

Sužinosite, kodėl taip svarbu SUP turintiems vaikams sukurti struktūruotą aplinką; prisiminsime, kas tai yra augmentinė ir alternatyvioji komunikacija, kokios yra komunikacijos sistemos; sužinosime, kur ieškoti darbui reikalingų simbolių ir kaip juos praktiškai panaudoti.

Gintarė Visockė - Vadlugė Spalio 26, 2022 12:00
ZOOM platformoje

Emocinio intelekto ugdymas integruojant Kimochis programą (2022-10-26)

Sužinosite daugiau apie Kimochis programą, kurios integravimas reikšmingai prisideda prie vaikų charakterio ugdymo ir stiprinimo, kuris yra pagrindas sėkmingam socialiniam bendravimui.

Rasa Andrejeva Spalio 25, 2022 13:00
ZOOM platforma

Mokytojo padėjėjo funkcijos vaikų ugdymo procese (2022-10-25)

Aptarsime kryptingą ugdymo svarbą specialiųjų poreikių vaikui, išsiaiškinsime įtraukiojo ugdymo modelio svarbą kuriant įtraukųjį ugdymą darželyje ir mokykloje.

Spalio 12, 2022 10:00
LEKTORIŲ KOMANDA ZOOM platformoje

Mokytojo padėjėjo rengimas: veikla ir ugdymo procesas (40 akad. val.; 2022-10-12) GRUPĖ PILNA

GRUPĖ PILNA Mokytojo padėjėjų poreikis auga dėl „įtraukiojo ugdymo“ politikos, kuria siekiama panaikinti diskriminaciją ir visiems mokiniams suteikti vienodas švietimo galimybes. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, skatinami mokytis bendrose klasėse. Tačiau be mokytojo padėjėjo tai padaryti sunku.

Daiva Gerdzevičienė Spalio 13, 2022 10:00
ZOOM platfotmoje

STEAM ugdymas per skaitmenines technologines priemones darželyje (2022-10-13)

Susipažinsite su STEAM, sužinosite, kaip menines ir kūrybines veiklas integruoti kartu su technologijomis;
kursite savo „robotukus“ bei pritaikysite juos ugdymo aplinkoje.

X