Irena Radžiūnienė Spalio 30, 2023 12:00
ZOOM platfotmoje

Pagalba didelių ir labai didelių SUP turintiems mokiniams įtraukiąjame ugdyme (2023-10-30)

Apie SUP mokinių gebėjimus ir sunkumus, aplinkos pritaikymo ypatumus, efektyvius mokymo metodus, asmeninių kompetencijų ugdymą.

Spalio 12, 2023 13:00
ZOOM platformoje

Kaip ruošiamės įtraukiojo ugdymo procesui? (2023-10-12)

Seminare aptarsime įtraukiojo ugdymo svarbą vaikui, išsiaiškinsime įtraukiojo ugdymo modelio svarbą organizuojant ugdymą mokykloje.

Spalio 30, 2023 10:00
ZOOM platforma

Skaitymo, rašymo ir kalbėjimo gebėjimų ugdymas mokykloje (2023-10-30)

Seminaro dalyviai susipažins su skaitymo, rašymo, kalbėjimo gebėjimų ugdymo strategijomis, praktiškai išbandys jų taikymo metodus, pamatys konkrečius gerosios patirties pavyzdžius ir rezultatus.

dr. Giedrė Adomavičienė, Kamilė Borovskienė, Ana Pavilovič-Jančis, Alma Balnienė Spalio 19, 2023 13:00
ZOOM platforma

Mokytojo padėjėjo rengimas: veikla ir ugdymo procesas (40 akad. val.; 2023 m. spalis–lapkritis)

Mokytojo padėjėjų poreikis auga dėl „įtraukiojo ugdymo“ politikos, kuria siekiama panaikinti diskriminaciją ir visiems mokiniams suteikti vienodas švietimo galimybes. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, skatinami mokytis bendrose klasėse. Tačiau be mokytojo padėjėjo tai padaryti sunku.

Gintarė Visockė - Vadlugė Spalio 26, 2023 12:00
ZOOM platformoje

Emocinio intelekto ugdymas integruojant Kimochis programą (2023-10-26)

Sužinosite daugiau apie Kimochis programą, kurios integravimas reikšmingai prisideda prie vaikų charakterio ugdymo ir stiprinimo, kuris yra pagrindas sėkmingam socialiniam bendravimui.

Ieva Gydrienė Lapkričio 14, 2023 14:00
ZOOM platforma

Pažadinti mokinį ir žodį - kontekstas, žodynas ir komunikacija (2023-11-14)

Seminare bus kalbama apie gilų požiūrį į žodį ir jo aktyvavimą – kaip atpažįstamą žodį paversti „nuosavu“, vartojamu, giliu; kaip pamokoje įdarbinti žodžius ir juos aktyvuoti kuriant gyvą komunikaciją.

dr. Giedrė Adomavičienė Gruodžio 13, 2023 13:00
Zoom platformoje

Pedagogo veiklos vertinimas ir įsivertinimas: metinio pokalbio organizavimo ypatumai (2023-12-13)

Grįžtamasis ryšys gali ir pastiprinti, ir motyvuoti žmogų. Tačiau netinkamai suteiktas – gali sukelti pasipriešinimą, pyktį, įtampą, privesti prie konfliktų. Mokyklos, kurios veikla grįsta santykiu ir grįžtamuoju ryšiu, bendruomenės nariams neretai tenka susidurti su netinkamai suteikto grįžtamojo ryšio padariniais, tad labai svarbu įvaldyti jo teikimo technikas bei išmokti grįžtamojo ryšio prašyti taip, kad jis padėtų tobulėti ir augti.

Inga Žumbienė Lapkričio 24, 2023 09:00
ZOOM platformoje

Prevencinės veiklos gimnazijoje (2023-11-24)

Seminaro metu bus dalijamasi gerąja patirtimi, konkrečiais užsiėmimų planais ir rekomendacijoms, kaip prevenciją įgyvendinti nuosekliai, pagal klasių srautus.

Renata Zakarienė Lapkričio 8, 2023 14:00
ZOOM platformoje

Raštingumo ugdymas integruojant įvairius mokomuosius dalykus (2023-11-08)

Aptarsime, kaip mokyti mokinius suprasti, interpretuoti, kurti, bendrauti naudojantis žodine ar rašytine medžiaga; kaip kūrybiškai motyvuoti mokinius laisvai reikšti mintis tiek žodžiu, tiek raštu, plėsti žodyną, diskutuoti, vertinti ir įsivertinti.

Alma Balnienė Lapkričio 22, 2023 14:00
ZOOM platformoje

Vertinimas ir įsivertinimas – mokomės ir augame kartu su vaiku (2023-11-22 / 2 dalis iš 2)

Seminare gilinsimės, kaip kuo įvairiau į(si)vertinti ir kurie būdai bei priemonės tinka esamai klasei, kaip panaudoti vertinimui mąstymo žemėlapius, koks vertinimo vaidmuo problemų sprendimu grįstame mokyme ir kt.

Straipsniai

Ieškome pedagogų darbui su ikimokyklinukais

Ieškome anglų kalbos bei teatro pedagogų darbui šeštadieniais, su 4–6 metų vaikais Sostinės vaikų ir jaunimo centre.

Vasarą kviečiame tapti stovyklų vadovais

Ieškote papildomo darbo vasarai? Turite kūrybinio polėkio ir nori save realizuoti? Domiesi gamta, animacija, komiksais, šokiais, sportu dar kokia nors tema? Kviečiame tapti stovyklo vadovais 2023-ųjų vasaros dienos stovyklose.

X
Prenumerata