Rasa Andrejeva Balandžio 27, 2023 13:00
ZOOM platformoje

Socialinio-emocinio raštingumo svarba vaiko ugdyme (2023-04-27) NAUJAS

Socialinio-emocinio raštingumo svarbą vaiko ugdymo procese, svarbiausi vaikų gebėjimai, kurie turėtų būti ugdomi darželyje, veiksmingiausi ugdymo metodai ir būdai padedantys tikslingai ugdyti socialinį-emocinį raštingumą.

Rasa Andrejeva Balandžio 13, 2023 13:00
ZOOM platformoje

Vaikų sveikatingumo ugdymas remiantis S. Kneipo sveikatinimo metodika (2023-04-13) NAUJAS

Apie S.Kneipo filosofijos sveikatinimo metodiką, kurią galima pritaikyti ir vaikų darželyje, ugdant vaikų sveikatingumą.

Irena Radžiūnienė Balandžio 20, 2023 14:00
ZOOM platfotmoje

Pagalba didelių ir labai didelių SUP turintiems mokiniams įtraukiąjame ugdyme (2023-04-20)

Apie SUP mokinių gebėjimus ir sunkumus, aplinkos pritaikymo ypatumus, efektyvius mokymo metodus, asmeninių kompetencijų ugdymą.

Gegužės 10, 2023 13:00
ZOOM platformoje

Mokinį įgalinančios pagalbos teikimas per bebarjerį mokymą(si) (2023-05-10, NAUJAS)

Kaip planuoti pamoką, kad mokiniai išvengtų mokymosi kliūčių ir patirtų mokymosi sėkmę? Kokias strategijas taikyti pamokoje, kad mokiniai gautų efektyvią ir savalaikę mokymo(si) pagalbą? Kaip tinkamai įvertinti mokymo(si) pagalbos efektyvumą?

Božena Čiurlionienė Kovo 29, 2023 12:30
ZOOM platformoje

Praktiniai muzikos terapijos aspektai (2023-03-29)

Gilinsimės į muzikos terapijoje taikomus metodus, aptarsime įtraukiojo ugdymo problemas, iššūkius ir galimybes.

Dijana Borisovienė Kovo 27, 2023 13:00
ZOOM platformoje

Mąstymą ir kūrybiškumą skatinančių strategijų taikymas darželyje (2023-03-27)

Kaip sukurti motyvuojančią įsitraukti į veiklą aplinką? Kokias taikyti strategijas, siekiant kokybiško ugdymo(si)? Kaip organizuoti veiklas, kad vaikai turėtų aktyvaus dalyvavimo kasdienėje grupės veikloje galimybių? Kaip pasiekti, kad vaikas pats siūlytų naujas idėjas ir jas savitai įgyvendintų?

Rasa Andrejeva Balandžio 20, 2023 13:00
ZOOM platformoje

Mokytojo padėjėjo funkcijos vaikų ugdymo procese (2023-04-20)

Aptarsime kryptingą ugdymo svarbą specialiųjų poreikių vaikui, išsiaiškinsime įtraukiojo ugdymo modelio svarbą kuriant įtraukųjį ugdymą darželyje ir mokykloje.

Gintarė Visockė - Vadlugė Balandžio 12, 2023 11:00
ZOOM platformoje

Emocinio intelekto ugdymas integruojant Kimochis programą (2023-04-12)

Sužinosite daugiau apie Kimochis programą, kurios integravimas reikšmingai prisideda prie vaikų charakterio ugdymo ir stiprinimo, kuris yra pagrindas sėkmingam socialiniam bendravimui.

Ieva Gydrienė Balandžio 25, 2023 14:00
ZOOM platformoje

​Prioritetai šiuolaikinėje pamokoje: kritinis mąstymas ir kūrybiškumas (2023-04-25)

Seminare gilinsimės į pagrindinių XXI a. kompetencijų - kritinio ir kūrybinio mąstymo ryšius, jų ugdymo svarbą, metodus.

Balandžio 13, 2023 10:00
ZOOM platforma

Skaitymo, rašymo ir kalbėjimo gebėjimų ugdymas mokykloje (2023-04-13)

Seminaro dalyviai susipažins su skaitymo, rašymo, kalbėjimo gebėjimų ugdymo strategijomis, praktiškai išbandys jų taikymo metodus, pamatys konkrečius gerosios patirties pavyzdžius ir rezultatus.

Straipsniai

Antram gyvenimui prikelti vaikų darbeliai virto dovanomis

Pradžiuginti artimą gali būti visai paprasta. Pasitelkus kūrybiškumą, mažiau naudojamos priemonės, medžiagos, daiktai gali atgimti ir virsti naudingais, puošniais bei reikalingais kažkam kitam. Vilniaus vaikai, konkurso-akcijos „Prikelk daiktą antram gyvenimui“ dalyviai, visą gruodį kūrė dovanas bičiuliams, kaimynams ar tiems, ką tiesiog norėjo pradžiuginti.

Kalėdinis konkursas-akcija „Prikelk daiktą antram gyvenimui“

Vilniaus moksleivius kviečiame dalyvauti kalėdiniame konkurse „Prikelk daiktą antram gyvenimui“. Tai puiki galimybė moksleiviams ugdytis socialinius ir asmeninius gebėjimus.

X
Prenumerata