Žymos ikimokyklinis-ugdymas rezultatai:

Tikri mokymai
  • Meninio ugdymo terapija (2023-03-22) NAUJAS

    Apie meninės terapijos galimybes, priemones ir taikymo būdus, vaiko nuotaikų, emocijų, patirčių raišką dailės priemonėmis. Sužinosite ar trejų metų vaiko keverzonė gali būti laikoma menu, ar kiekvieną vaiką galime įvardinti kaip menininką. Aiškinsimės meninio ugdymo galimybes per dailės terapiją darželyje ir pradinėje mokykloje

  • Pedagogų forumas ŠIUOLAIKINIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO KOKYBĖ IR TURINYS (2023-03-30)

    Skirtas tobulinti ikimokyklinio ugdymo pedagogų bendrąsias ir dalykines kompetencijas, orientuojantis į šiuolaikinius ugdymo tikslus ir principus, ugdymo proceso efektyvumą, šiuolaikinį ugdymo turinį ir ugdytinių pasiekimų gerinimą.

X
Prenumerata