Žymos istorija rezultatai:

Informaciniai puslapiai
  • Ugnelės ISTORIJA

    Septynis dešimtmečius trunkantis Ugnelės gyvavimo kelias nepaprastaituriningas.Nepaisant laikmečio ypatumų, „Ugnelės“ misija mažai kito – visais laikais jiišliko tautinių vertybių (muzikos, dainavimo, šokių, tautinių drabužių,liaudies papročių) saugotoja, puoselėtoja, skleidėja; per visą savo gyvavimolaikotarpį kolektyvas augino atsakingą, tradicijas žinančią ir mylinčiąjaunąją kartą. Tiesa, ankščiau „Ugnelėje“ kartu su šokėjais dar buvo du orkestrai, taip patkeli chorai. Tačiau laikmetis, finansinės galimybės įnešė savo korektūras.Šiandien turim gausų būrį šokėjų su kuriais kartu kuriame „Ugnelės”bendruomenę, naujas tradicijas.

X
Prenumerata