Žymos privatumopolitika rezultatai:

Informaciniai puslapiai
  • Privatumo politika

    www.svjc.lt Privatumo politika VšĮ Sostinės vaikų ir jaunimo centras (toliau SVJC) yra svarbi Jūsų – Mūsųklientų ir lankytojų bei kitų duomenų subjektų asmens duomenų apsauga. Todėlesame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie SVJC vykdomąasmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimą, duomenų subjektų teisiųįgyvendinimą.Ši Privatumo politika yra taikoma kiekvieną kartą Jums norint pasiekti SVJCteikiamą turinį ir/ ar paslaugą.Teikdami savo asmens duomenis SVJC Jūs patvirtinate, kad esate 16 metų amžiausir vyresni. Asmenys jaunesni nei 16 metų negali teikti SVJC jokių asmensduomenų be tėvų ar globėjų sutikimo.

X
Prenumerata