Žymos registracijos-forma rezultatai:

Informaciniai puslapiai
  • Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis 2023 / 2024 m. m.

    Bičiuliai, Šiais, 2023-2024 mokslo metais kviečiame pasinaudoti valstybės skiriamuneformaliojo vaikų švietimo krepšeliu (20 eurų/mėn. arba 25 eurai/mėn.)veikloms iš dalies finansuoti.Nuo 2024 m. sausio 1 d. NVŠ krepšelio parama nuo 20 iki 25 eurų/mėnesiuididinama: technologijų, medijų krypties NVŠ programoms. „Hobiverse“ – šios veiklos _ . į 9–12 klasių / 1–4 gimnazijos klasių mokinių amžiaus tarpsnį orientuotoms NVŠ programoms. „Hobiverse“ – šios veiklos . Nuo 2024 m. balandžio 1 d. NVŠ krepšelio parama nuo 20 iki 25eurų/mėnesiui bus didinama visoms veikloms, turinčios teisę šią paramą gauti.Nuo kovo 1 dienos iki 21 dienos imtinai vykdysime registraciją valstybėsskiriamam NVŠ krepšeliui gauti nuo 2024 metų kovo mėnesio.Jei ketinate ir toliau naudotis mūsų paslaugomis bei norite gauti NVŠ krepšelį– kviečiame: 1. nuo kovo 1 dienos užpildyti registracijos anketą (bus aktyvi iki kovo 21 dienos); 2. užsiregistravusiems, _ugdymo sutartyje nurodytu _elektroniniu paštu atsiųsime NVŠ sutartį, kviečiame ją pasirašyti ir atsiųsti per 4–5 dienas.Laiku pasirašiusiems NVŠ sutartį – finansavimas bus skirtas nuo kovomėnesio.NVŠ skiriamas visam sezonui – pasirašiusiems sutartį dar kartą to darytinereikia.Pagrindinės NVŠ krepšelio skyrimo sąlygos: NVŠ krepšelį gali gauti bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 kl. mokiniai nuo 6 metų amžiaus. Krepšeliu leidžiama finansuoti tik vieną pasirinktą, savivaldybės akredituotą neformaliojo švietimo veiklą. Veikla būtinai turi vykti ne mažiau nei 2 akademines valandas per savaitę (viena akademinė valanda – 45 min.). Į NVŠ krepšelį gali pretenduoti žmogus, išlankęs ne mažiau, kaip pusė vieno mėnesio užsiėmimų. Esant ribotam finansavimui, krepšelių skaičius gali būti ribojamas. Dėl išsamesnės informacijos rašykite el. p. [email protected] forma (2023/2024 mokslo metams)Registracija veiks nuo kovo 1 dienos iki 21 dienos (imtinai). _Nespėjusiems užsiregistruoti dabar, tai bus galima padaryti ateinatįmėnesį.

X
Prenumerata