Žymos vertybės rezultatai:

Informaciniai puslapiai
  • Misija ir vizija

    MISIJA Ugdyti sėkmingą žmogų, gebantį kurti, tobulėti ir būti aktyviu piliečiu visuomenėje.#### VIZIJA SVJC – darni, inovatyvi ir atvira organizacija, ugdanti asmenybę, kuriančią ateities visuomenę.

  • UGNELĖS VERTYBĖS

    Tautinės vertybės bei tradicijos – ypač brangios, nes per jas galime pažinti,savo šaknis, jos vienija ir teikia stiprybės.„Kai pagalvoju, kad galime prisiliesti prie senųjų tradicijų – prie to, kasyra mūsų šaknys, ką šoko, dainavo, grojo, kuo gyveno, kuo vilkėjo, puošėsi, kąbrangino mūsų protėviai – užima kvapą. Tai įdomu ir be galo brangu.Tautiniai papročiai, tradicijos, simboliai mus stiprina, jungia ir vienija; jųdėka mes jaučiame, kad esame lietuvių tauta“, – pasakoja „Ugnelės“ vadovėLigita Didžiulienė.

X
Prenumerata