Valdyk savo ateitį / Lead your Future 2023/4

Valdyk savo ateitį / Lead your Future

Projekto partneriai:

  • Ukrainos Poltavos srities Kremenčiuko rajono, Kremenčiuko miesto tarybos komunalinių paslaugų įmonė „Kremenčiuko plėtros institutas”
  • Ukrainos Gorodoko miesto taryba
  • Varėnos rajono savivaldybės administracija 
  • Alytaus miesto savivaldybės administracija

Projekto tikslas:

Didinti galimybes dėl karo veiksmų Ukrainos viduje perkeltiems vaikams ir jaunimui dalyvauti saugiose, emocinę savijautą atstatančiose neformalaus ugdymo veiklose (stovyklos ir būreliai), sudarant sąlygas šios šalies mokytojams bendradarbiaujant tarpusavyje ir su Lietuvos mokytojais pasirengti įvairių gebėjimų ir patirčių turinčius vaikus įtraukiančias Nu programas.

Įgyvendinant projektą Ukrainos Kremenčiuko ir Gorodoko rajonuose plėtosime neformaliojo ugdymo paslaugas, taip pat prisidėsime prie paramos ir psichologinės pagalbos nuo karo nukentėjusiems šalies viduje perkeltiems vaikams ir jaunuoliams bei šeimoms auginančioms vaikus su negalia teikimo.

Projekto metu organizuosime:

MOKYTOJAMS

  • kvalifikacijos kėlimo vizitus 30-iai  Kremenčiuko ir Gorodoko mokytojų;
  • nuotolinius seminarus, skirtus mokytojų kompetencijų NU, moksleivių socialinio ir emocinio ugdymo srityse plėtojimui;

ŠEIMOMS ir VAIKAMS

  • 3 stovyklas Lietuvoje, kuriose dalyvaus 60 (šešiasdešimt) 13–17 metų amžiaus moksleivių;
  • sudarysime prielaidas didesniam moksleivių įsitraukimui į NU veiklas, kartu su partneriais organizuodami įvairias neformaliojo švietimo veiklas minėtose savivaldybėse.

Projekto trukmė:

  • 2023 m. kovo 1 d.– 2024 m. birželio  30 d.

Projektą dalinai finansuoja:

  • Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas prie Lietuvos užsienio reikalų ministerijos.

Kyla klausimų? Kviečiame kreiptis

Projektų vadovė Jolanta Markevičienė
SVJC Renginių, projektų ir kvalifikacijos kėlimo skyrius
Konstitucijos pr. 25, LT-08105 Vilnius
Tel. +370 687 69 703
El. p. [email protected]
www.svjc.lt

 

X
Prenumerata