Programa „Darni mokykla“ ir „Darnus darželis“ 2023/2024


„Darni mokykla“ / „Darnus darželis“ –  KAS TAI?


 

Darnumas – tai visą įstaigą apimantis požiūris, taikomas ne tik ugdymo turiniui. Jis apima ir visą įstaigos infrastruktūros planavimo ir valdymo sistemą.

Per mokymo ir kasdienes praktikas vaikai, jaunuoliai rengiami visą gyvenimą trunkančiai darniai gyvensenai.

Tai gerosios praktikos modelis, suteikiantis ugdytiniams, jų tėveliams ir darželio / mokyklos personalui konkrečias galimybes prisidėti prie darnios gyvensenos modelio įgyvendinimo, tuo pačiu metu demonstruojant pavyzdį kitoms suinteresuotosioms šalims.

 


Programos „Darni mokykla“/ „Darnus darželis“ TIKSLAI:


 

  • Sutelkti ugdymo įstaigų bendruomenes Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 tikslų įgyvendinimui;

  • Integruoti darnaus vystymosi švietimo klausimus į visas įstaigos gyvenimo sritis, įskaitant valdymą, mokymo ir mokymosi procesus, ugdymo turinio planavimą, personalo gebėjimų stiprinimą, kasdienes veiklas ir kt.


Dalyvauti VERTA, nes:


 

  • Programa gyvuoja nuo 2014 m. ir kasmet suburia nemažą skaičių ugdymo įstaigų, kurios įgyvendinę įvairias iniciatyvas, džiaugiasi tvariais sprendimais, sutaupytomis lėšomis ir naujomis mokyklų tradicijomis;

  • 2021 m. rudenį tarptautinis „Darnios mokyklos“ projektas „Jump into Sustainable Lifestyle“ Švietimo mainų ir paramos fondo projektų Kokybės konkurse pripažintas nugalėtoju tvarumo kategorijoje. Šis laimėjimas dar kartą patvirtino dėmesį tvarumui švietimo srityje ir naudingų įrankių kūrimo svarbą darnaus vystymosi temų pritaikymui mokykloje. Projekto metodika yra atvira tiek programos dalyviams, tiek ugdymo įstaigų bendruomenės nariams: http://s-education.org/

  • Programos dalyviai turi galimybes pirmumo teise dalyvauti SVJC vykdomuose projektuose, naudotis tarptautinių darnaus vystymosi švietimo projektų rezultatais, lengvatinėmis sąlygomis dalyvauti SVJC organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose

  • Dalyvavimas programoje yra būdas mokyklos bendruomenei prisijungti prie globalių problemų sprendimo bei pasaulinių tikslų įgyvendinimo;

  • Programos formatas padeda įtraukti ugdytinius ir visą bendruomenę į įstaigos planuojamas veiklas, tai yra patraukli ugdymo ir partnerysčių kūrimo forma, kuri padeda ne tik formuoti sąmoningą veiklų dalyvio mąstymą, bet ir keičia jo vartojimo įpročius.


Programos EIGA, VEIKSMAI:


ETAPAI

APRAŠYMAS

TERMINAS

1. Užsiregistruokite programoje
„Darni mokykla“ /  „Darnus darželis“
2023–2024 m.

Užpildykite registracijos formą

Iki 2023 m. lapkričio 24 d.

2. Suburkite organizacijos komandą

Komandą burkite įvairią: įtraukite mokytojus, ugdytinius, organizacijos darbuotojus, tėvelius.

iki 2023 m. lapkričio 24 d.

3. Išsitirkite / įsivertinkite
esamą situaciją

Įsivertinimo anketa (word, atsisiųsti)

• Darželiams
• Mokykloms

 

4. Susiplanuokite veiksmus,
parenkite veiksmų planą

Veiksmų plano forma

• Darželiams
• Mokykloms

iki 2023 m. gruodžio 1 d.

5. Vykdykite veiksmų planą

Jei reikia konsultacijų, kreipkitės el.p. [email protected]

iki 2024 m. birželio 30 d.

6. Pasidalinkite,
kaip sekėsi ~ parenkite
įvykdytų veiklų ataskaitą 

Ataskaitų formas organizatoriai pateiks 2024 m. gegužės mėnesį.

Jos maksimaliai atitiks plano formą.  Ataskaitą renkite kuo išsamesnę,
parodykite visus atliktus pokyčius įstaigoje – su nuotraukomis, schemomis, kitais priedais.

Vertinimo kriterijus galite peržvelgti čia: 

• Darželiams
• Mokykloms

iki 2024 m. liepos 15 d.


Apdovanojimai


 

Pojekte dalyvaujančios ugdymo įstaigos bus vertinamos pagal pateiktus kriterijus taškais bei pagal jų kiekį bus apdovanoti atitinkamais sertifikatais:

  • Žaliu

  • Sidabriniu

  • Auksiniu

Žaliasis sertifikatas parodo, kad ugdymo įstaiga įsipareigojo ir žengė pirmuosius svarbius žingsnius darnios bendruomenės kūrimo link.

Tuo tarpu Auksinis sertifikatas parodo, kad ugdymo įstaiga padarė didelę pažangą įgyvendindama darnaus vystymosi iniciatyvas ir yra lyderė nacionaliniu mastu.

Jei kyla klausimų – bendraukime:

X
Prenumerata