Žymos ugnelė rezultatai:

Būreliai vaikams ir jaunimui
 • „Ugnelė“

  „Ugnelė“ – tautinių šokių ansamblis, kuriame pažinsite Lietuvą ir visą pasaulį! Čia šokame tradicinius ir pačių sukurtus šokius, dabinamės tautiniais kostiumais, ugdome patriotiškumą ir svarbiausia – keliaujame po platųjį pasaulį, pristatinėdami Lietuvą.

Veiklos suaugusiesiems ir šeimai
 • „Ugnelė“

  „Ugnelė“ – tautinių šokių ansamblis, kuriame pažinsite Lietuvą ir visą pasaulį! Čia šokame tradicinius ir pačių sukurtus šokius, dabinamės tautiniais kostiumais, ugdome patriotiškumą ir svarbiausia – keliaujame po platųjį pasaulį, pristatinėdami Lietuvą.

Informaciniai puslapiai
 • „Ugnelei“ 70

  „Ugnelė“ – tautinių šokių ansamblis,kuriame pažinsite Lietuvą ir visą pasaulį! Čia ugneliečiai šoka tradicinius irpačių sukurtus šokius, dabinasi tautiniais kostiumais, ugdo patriotiškumą irsvarbiausia – keliauja po platųjį pasaulį, pristatinėdami Lietuvą. Čia šokavaikai, tėvai, seneliai – šeimos ir kartos.

 • Apie „Ugnelę“

  Sostinės vaikų ir jaunimo centro „Hobiverse“ Tautinių šokių ansamblis„Ugnelė“ – vieni iš ryškiausių šalyjevaikų ir jaunimo tautinio šokio tradicijų puoselėtojų – daugiau nei pusėamžiaus gražiausius lietuvių liaudies šokius atlieka ne tik Lietuvos, betpasaulio šalių festivalių, konkursų, koncertų scenose.Tai vienas didžiausių ir giliausias tradicijas turinčių vaikų ir jaunimoliaudies šokių kolektyvų Lietuvoje, veikiantis nuo 1954 metų. Ansamblio tikslas Ansamblis siekia ne tik puoselėti lietuvių liaudies tradicijas bei su jomissupažindinti jaunąją kartą, bet ir ugdyti kūrybiškas asmenybes. „Ugnelės“vadovai orientuojasi ne tik į šokio rezultatą, bet ir į visapusišką asmenybėsugdymą.

 • Ugnelės ISTORIJA

  Septynis dešimtmečius trunkantis Ugnelės gyvavimo kelias nepaprastaituriningas.Nepaisant laikmečio ypatumų, „Ugnelės“ misija mažai kito – visais laikais jiišliko tautinių vertybių (muzikos, dainavimo, šokių, tautinių drabužių,liaudies papročių) saugotoja, puoselėtoja, skleidėja; per visą savo gyvavimolaikotarpį kolektyvas augino atsakingą, tradicijas žinančią ir mylinčiąjaunąją kartą. Tiesa, ankščiau „Ugnelėje“ kartu su šokėjais dar buvo du orkestrai, taip patkeli chorai. Tačiau laikmetis, finansinės galimybės įnešė savo korektūras.Šiandien turim gausų būrį šokėjų su kuriais kartu kuriame „Ugnelės”bendruomenę, naujas tradicijas.

 • DRAUGAI ir RĖMĖJAI

  Geriausi „Ugnelės“ darugai: Vilniaus miesto Broniaus Jonušo tautinių instrumentų orkestras „Jurginėlis“ Sostinės vaikų ir jaunimo centro Vokalinė studija „Kivi” Šiaulių miesto vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblis „Šėltinis“ Panevėžio muzikos mokyklos tautinio meno ansamblis „Pynimėlis“ Panevėžio „Vilties“ progimnazijos tautinio meno ansamblis „Viltis“ Panevėžio pradinės mokyklos tautinio meno ansamblis „Saulužė“ Utenos šokių ir dainų ansamblis „Vieversa“ Švenčionių „Aukštaitukas“ Klaipėdos šokių studija „Vijurkas“ Nemenčinės liaudiškų šokių kolektyvas „Perla“ Plungės kultūros centro vaiku ir jaunimo šokiu ansamblis „Žirginėliai“ Mažeikų „Kauškutis“

 • UGNELĖS VERTYBĖS

  Tautinės vertybės bei tradicijos – ypač brangios, nes per jas galime pažinti,savo šaknis, jos vienija ir teikia stiprybės.„Kai pagalvoju, kad galime prisiliesti prie senųjų tradicijų – prie to, kasyra mūsų šaknys, ką šoko, dainavo, grojo, kuo gyveno, kuo vilkėjo, puošėsi, kąbrangino mūsų protėviai – užima kvapą. Tai įdomu ir be galo brangu.Tautiniai papročiai, tradicijos, simboliai mus stiprina, jungia ir vienija; jųdėka mes jaučiame, kad esame lietuvių tauta“, – pasakoja „Ugnelės“ vadovėLigita Didžiulienė.

Naujienos
Įvykę renginiai
X
Prenumerata